Skip to main content

TEXT 63

第63節

Tekst

テキスト

iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru
iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru

Synonyms

Synonyms

iti — således; te — for dig; jñānam — viden; ākhyātam — beskrevet; guhyāt — end fortrolig; guhya-taram — endnu mere fortrolig; mayā — af Mig; vimṛśya — efter at have overvejet; etat — dette; aśeṣeṇa — nøje; yathā — som; icchasi — du vil; tathā — det; kuru — gør.

iti — このような; te — あなたに; jñānam — 知識; ākhyātam— 説明した; guhyāt —秘儀の; guhya-taram — さらに秘儀な; mayā — 私によって; vimṛśya — 考慮して;etat —これについて; aśeṣeṇa — 十分に; yathā — ~どおりに; icchasi — あなたの望む; tathā — それ; kuru — 行う

Translation

Translation

Således har Jeg forklaret dig en viden, der er endnu mere fortrolig. Overvej nu dette nøje og gør så, hvad du ønsker at gøre.

さらに内密な知識をおまえに説明した。これらをよく考慮して、自分の望み通りに行動しなさい。

Purport

Purport

FORKLARING: Herren har allerede forklaret Arjuna kundskaben om brahma-bhūta. Den, der befinder sig i brahma-bhūta-tilstanden, er lykkelig. Han sørger aldrig over noget, og han ønsker sig heller intet. Det skyldes fortrolig viden. Kṛṣṇa afslører også viden om Oversjælen. Dette er ligeledes Brahman-kundskab, viden om Brahman, men den er højere.

 主は既にブラフマブータの知識をアルジュナに説明された。ブラフマブータ段階にいる者は内密な知識により喜びに満ち、悲嘆せず、何も熱望しない。そしてまたクリシュナはスーパーソウルの知識も明らかにされた。それもまたブラフマンの知識であるが、より優れた知識である。

Her angiver ordene yathecchasi tathā kuru (“Du kan gøre, hvad du ønsker at gøre”), at Gud ikke griber ind i den lille uafhængighed, som det levende væsen har. Herren har på enhver måde forklaret i Bhagavad- gītā, hvordan man kan ophøje sin livstilstand. Det bedste råd, Arjuna har fået, er at overgive sig til Oversjælen, der befinder Sig i hans hjerte. Ved den rette brug af sin dømmekraft bør man indvillige i at handle ifølge Oversjælens ordre. Det vil hjælpe én til at blive situeret konstant i Kṛṣṇa- bevidsthed, hvilket er menneskelivets højeste fuldendte stadie. Arjuna bliver direkte beordret til at kæmpe af Guddommens Personlighed. Det er i det levende væsens bedste interesse at overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed. Det er ikke for den Højestes skyld. Før man overgiver sig, er man fri til at overveje dette, så vidt ens intelligens tillader det. Det er den bedste måde at acceptere instruktionerne fra Guddommens Højeste Personlighed på. Sådanne instruktioner kommer også gennem den åndelige mester, der er Kṛṣṇas ægte repræsentant.

 ここでヤテーチャン・タター・クル「おまえの望むように行動せよ」という語が、神は生命体の僅かな独立性を干渉されないことを示している。『バガヴァッド・ギーター』で主は人がどのようにすれば生命状況を向上させられるかをあらゆる面から説明された。アルジュナに与えられた最良のアドヴァイスは、彼の心臓にいらっしゃるスーパーソウルの命令に服従することである。人は正しい分別力を持ち、スーパーソウルの命令に服従すべきである。それにより人間生活の最高完成であるクリシュナ意識に常に留まることができる。アルジュナはバガヴァーンから直接戦うことを命じられた。主が生命体の服従を必要としていらっしゃるのではなく、バガヴァーンに服従することにより、生命体に至上の恩恵がもたらされるのである。服従する前に、知性の許す限り人はこのことを考慮すべきであり、それがバガヴァーンの教えを受け入れる最善の道である。そのような教えはクリシュナの正統な代表者であるグルを通じても得られる。