Skip to main content

TEXT 63

TEXT 63

Tekst

Verš

iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru
iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru

Synonyms

Synonyma

iti — således; te — for dig; jñānam — viden; ākhyātam — beskrevet; guhyāt — end fortrolig; guhya-taram — endnu mere fortrolig; mayā — af Mig; vimṛśya — efter at have overvejet; etat — dette; aśeṣeṇa — nøje; yathā — som; icchasi — du vil; tathā — det; kuru — gør.

iti — tak; te — tobě; jñānam — poznání; ākhyātam — popsané; guhyāt — oproti důvěrnému; guhya-taram — ještě důvěrnější; mayā — Mnou; vimṛśya — zvažující; etat — to; aśeṣeṇa — beze zbytku; yathā — jak; icchasi — chceš; tathā — tak; kuru — jednej.

Translation

Překlad

Således har Jeg forklaret dig en viden, der er endnu mere fortrolig. Overvej nu dette nøje og gør så, hvad du ønsker at gøre.

Tak jsem ti vyložil ještě důvěrnější poznání. Dokonale to uvaž a potom jednej, jak si přeješ.

Purport

Význam

FORKLARING: Herren har allerede forklaret Arjuna kundskaben om brahma-bhūta. Den, der befinder sig i brahma-bhūta-tilstanden, er lykkelig. Han sørger aldrig over noget, og han ønsker sig heller intet. Det skyldes fortrolig viden. Kṛṣṇa afslører også viden om Oversjælen. Dette er ligeledes Brahman-kundskab, viden om Brahman, men den er højere.

Pán již vyložil Arjunovi poznání o stavu brahma-bhūta. Ten, kdo je v tomto stavu, je plný radosti, nikdy nenaříká a po ničem netouží. Je to zásluhou důvěrného poznání. Kṛṣṇa také vyjevuje poznání o Nadduši. To je rovněž poznání Brahmanu, ale na vyšší úrovni.

Her angiver ordene yathecchasi tathā kuru (“Du kan gøre, hvad du ønsker at gøre”), at Gud ikke griber ind i den lille uafhængighed, som det levende væsen har. Herren har på enhver måde forklaret i Bhagavad- gītā, hvordan man kan ophøje sin livstilstand. Det bedste råd, Arjuna har fået, er at overgive sig til Oversjælen, der befinder Sig i hans hjerte. Ved den rette brug af sin dømmekraft bør man indvillige i at handle ifølge Oversjælens ordre. Det vil hjælpe én til at blive situeret konstant i Kṛṣṇa- bevidsthed, hvilket er menneskelivets højeste fuldendte stadie. Arjuna bliver direkte beordret til at kæmpe af Guddommens Personlighed. Det er i det levende væsens bedste interesse at overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed. Det er ikke for den Højestes skyld. Før man overgiver sig, er man fri til at overveje dette, så vidt ens intelligens tillader det. Det er den bedste måde at acceptere instruktionerne fra Guddommens Højeste Personlighed på. Sådanne instruktioner kommer også gennem den åndelige mester, der er Kṛṣṇas ægte repræsentant.

Slova “Jednej, jak si přeješ,” (yathecchasi tathā kuru) poukazují na to, že Bůh ponechává živé bytosti její malou nezávislost. V Bhagavad-gītě v každém ohledu vysvětlil, jak dosáhnout vyšší úrovně života. Nejlepší rada, kterou Arjuna dostal, je odevzdat se Nadduši dlící v jeho srdci. Na základě správného rozlišování by měl člověk přistoupit na to, že bude jednat podle nařízení Nadduše. To mu pomůže být neustále na úrovni vědomí Kṛṣṇy, nejdokonalejší úrovni lidského života. Osobnost Božství Arjunovi přímo nařizuje, aby bojoval. Odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství je v zájmu živých bytostí, nikoliv Nejvyššího. Než se živá bytost odevzdá, má možnost vše uvážit, jak jen jí inteligence dovolí, to je nejlepší způsob, jak přijímat nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Takové nařízení přichází rovněž skrze duchovního učitele, Kṛṣṇova pravého zástupce.