Skip to main content

TEXT 63

ТЕКСТ 63

Tekst

Текст

iti te jñānam ākhyātaṁ
guhyād guhya-taraṁ mayā
vimṛśyaitad aśeṣeṇa
yathecchasi tathā kuru
ити те гя̄нам а̄кхя̄там
гухя̄д гухя-тарам мая̄
вимр̣шяитад ашеш̣ен̣а
ятхеччхаси татха̄ куру

Synonyms

Дума по дума

iti — således; te — for dig; jñānam — viden; ākhyātam — beskrevet; guhyāt — end fortrolig; guhya-taram — endnu mere fortrolig; mayā — af Mig; vimṛśya — efter at have overvejet; etat — dette; aśeṣeṇa — nøje; yathā — som; icchasi — du vil; tathā — det; kuru — gør.

ити – така; те – на теб; гя̄нам – знание; а̄кхя̄там – описано; гухя̄т – поверително; гухя-тарам – още по-поверително; мая̄ – от мен; вимр̣шя – обмисли; етат – това; ашеш̣ен̣а – изцяло; ятха̄ – както; иччхаси – желаеш; татха̄ – това; куру – направи.

Translation

Превод

Således har Jeg forklaret dig en viden, der er endnu mere fortrolig. Overvej nu dette nøje og gør så, hvad du ønsker at gøre.

И така, Аз ти разкрих още по-поверително знание. Добре обмисли всичко и после направи каквото пожелаеш.

Purport

Коментар

FORKLARING: Herren har allerede forklaret Arjuna kundskaben om brahma-bhūta. Den, der befinder sig i brahma-bhūta-tilstanden, er lykkelig. Han sørger aldrig over noget, og han ønsker sig heller intet. Det skyldes fortrolig viden. Kṛṣṇa afslører også viden om Oversjælen. Dette er ligeledes Brahman-kundskab, viden om Brahman, men den er højere.

ПОЯСНЕНИЕ: Бог вече обясни на Арджуна знанието за брахма-бхӯта. Този, който се намира в брахма-бхӯта състоянието, е щастлив; той никога не се оплаква, нито пък желае нещо. Това се дължи на поверителното знание. Кр̣ш̣н̣а разкрива и знанието за Свръхдушата. То също е знание за Брахман, но по-висше.

Her angiver ordene yathecchasi tathā kuru (“Du kan gøre, hvad du ønsker at gøre”), at Gud ikke griber ind i den lille uafhængighed, som det levende væsen har. Herren har på enhver måde forklaret i Bhagavad- gītā, hvordan man kan ophøje sin livstilstand. Det bedste råd, Arjuna har fået, er at overgive sig til Oversjælen, der befinder Sig i hans hjerte. Ved den rette brug af sin dømmekraft bør man indvillige i at handle ifølge Oversjælens ordre. Det vil hjælpe én til at blive situeret konstant i Kṛṣṇa- bevidsthed, hvilket er menneskelivets højeste fuldendte stadie. Arjuna bliver direkte beordret til at kæmpe af Guddommens Personlighed. Det er i det levende væsens bedste interesse at overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed. Det er ikke for den Højestes skyld. Før man overgiver sig, er man fri til at overveje dette, så vidt ens intelligens tillader det. Det er den bedste måde at acceptere instruktionerne fra Guddommens Højeste Personlighed på. Sådanne instruktioner kommer også gennem den åndelige mester, der er Kṛṣṇas ægte repræsentant.

Тук думите ятхеччхаси татха̄ куру – „Действай, както пожелаеш“ – показват, че Бог не се намесва в малката независимост на живото същество. В Бхагавад-гӣта̄ Той обяснява по всевъзможни начини как човек да издигне съществуването си. Най-добрият съвет за Арджуна е да се отдаде на Свръхдушата в сърцето си. Всеки разумен човек би се съгласил да действа според наставленията на Свръхдушата. Това ще му помогне да се установи постоянно в Кр̣ш̣н̣а съзнание, съвършеното ниво на човешкия живот. Арджуна получава нареждане да се сражава непосредствено от Божествената Личност. Отдаването на Бога е висшият интерес на живото същество; то не е интерес на Върховния. Преди да се отдаде, човек е свободен да обмисли всичко, доколкото му позволява интелигентността; това е най-добрият начин за приемане наставленията на Върховната Божествена Личност. Такива наставления идват също и от духовния учител, авторитетния представител на Кр̣ш̣н̣а.