Skip to main content

TEXT 62

TEXT 62

Tekst

Tekst

tam eva śaraṇaṁ gaccha
sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ
sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam
tam eva śaraṇaṁ gaccha
sarva-bhāvena bhārata
tat-prasādāt parāṁ śāntiṁ
sthānaṁ prāpsyasi śāśvatam

Synonyms

Synonyms

tam — til Ham; eva — afgjort; śaraṇam gaccha — overgiv dig; sarva- bhāvena — i alle henseender; bhārata — O Bharatas efterkommer; tat-prasādāt — ved Hans nåde; parām — transcendental; śāntim — fred; sthānam — bolig; prāpsyasi — du vil opnå; śāśvatam — den evige.

tam — Talle; eva — kindlasti; śaraṇam gaccha — alistu; sarva-bhāvena — igas suhtes; bhārata — oo, Bharata poeg; tat-prasādāt — Tema armu läbi; parām — transtsendentaalse; śāntim — rahu; sthānam — elupaiga; prāpsyasi — sa saad; śāśvatam — igavese.

Translation

Translation

Overgiv dig helt og aldeles til Ham, O Bharatas efterkommer. Ved Hans nåde vil du opnå transcendental fred og den højeste og evige bolig.

Oo, Bharata järglane, alistu täielikult Temale. Tema armust saavutad sa transtsendentaalse rahu ning jõuad kõrgeimasse ja igavesse elupaika.

Purport

Purport

FORKLARING: Et levende væsen bør således overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed, der befinder Sig i hjertet på enhver, hvilket vil udfri ham for alle mulige lidelser i denne materielle tilværelse. Ved at overgive sig på den måde bliver man ikke alene befriet for alle lidelser i dette liv, men når også til sidst den Højeste Gud. Den transcendentale verden er beskrevet i den vediske litteratur (Ṛg Veda 1.22.20) som tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. Da hele skabelsen er Guds rige, er alt materielt i virkeligheden åndeligt, men paramaṁ padam refererer specielt til den evige bolig, der kaldes den åndelige verden eller Vaikuṇṭha.

Seega peab elusolend alistuma Jumala Kõrgeimale Isiksusele, kes asetseb igaühe südames. See vabastab ta kõikidest selle materiaalse eksistentsi kannatustest. Alistudes Jumala Kõrgeimale Isiksusele, inimene mitte üksnes ei vabane selle elu kannatustest, vaid jõuab lõpptulemusena Kõigekõrgema Jumalani. Jumala transtsendentaalset maailma kirjeldatakse vedakirjanduses („Ṛg Veda" 1.22.20) sõnadega tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. Kuna kogu loome on Jumala kuningriik, on kõik materiaalne tegelikult samuti vaimne, kuid sõnad paramaṁ padam viitavad just nimelt kõrgeimale elupaigale, mida nimetatakse vaimseks taevaks ehk Vaikuṇṭhaks.

Der står i Bhagavad-gītās 15. kapitel (vers 15), sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ: Herren befinder Sig i alles hjerter. Så denne henstilling om at overgive sig til Oversjælen, der sidder indeni, betyder, at man skal overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa. Arjuna har allerede accepteret Kṛṣṇa som den Højeste. I kapitel 10 (vers 12), blev Kṛṣṇa accepteret som paraṁ brahma paraṁ dhāma. Arjuna har accepteret Kṛṣṇa som Guddommens Højeste Personlighed og den højeste bolig for alle levende væsener, ikke alene på grund af sin egen personlige erfaring, men også på baggrund af udtalelserne fra store autoriteter som Nārada, Asita, Devala og Vyāsa.

„Bhagavad-gītā" viieteistkümnendas peatükis öeldakse: sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ. „Jumal asub igaühe südames." Seega tähendab soovitus alistuda südames asetsevale Ülihingele seda, et inimene peaks alistuma Jumala Kõrgeimale Isiksusele, Kṛṣṇale. Arjuna on juba tunnistanud Kṛṣṇat kui Kõigekõrgemat. Seda kinnitas ta kümnendas peatükis sõnadega paraṁ brahma paraṁ dhāma. Arjuna on tunnistanud Kṛṣṇat kui Jumala Kõrgeimat Isiksust ja kõikide elusolendite kõrgeimat elupaika, ning seda mitte üksnes isikliku kogemuse põhjal, vaid toetudes ka sellistele suurtele autoriteetidele nagu Nārada, Asita, Devala ja Vyāsa.