Skip to main content

TEXT 60

第60節

Tekst

テキスト

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat
svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyms

Synonyms

svabhāva-jena — født af din egen natur; kaunteya — O Kuntīs søn; nibaddhaḥ — betinget; svena — af dit eget; karmaṇā — arbejde; kartum — at gøre; na — ikke; icchasi — du kan lide; yat — det, som; mohāt — på grund af illusion; kariṣyasi — du vil gøre; avaśaḥ — ufrivilligt; api — selv; tat — det.

svabhāva-jena — 生来の性質; kaunteya — おお、クンティの息子よ; nibaddhaḥ — 制約されて; svena — あなた自身の; karmaṇā —活動; kartum — 行うこと; na — ~でない;icchasi — あなたが好む; yat — ~であるもの; mohāt — 幻想によって;kariṣyasi — あなたは行うであろう; avaśaḥ — しかたなく; api —~さえも;tat — それ

Translation

Translation

Under illusion undslår du dig nu for at handle i overensstemmelse med Mine anvisninger. Men du vil blive tvunget af det arbejde, der udspringer af din egen natur, og ende med alligevel at gøre nøjagtig det samme, O Kuntīs søn.

幻想の下でおまえは私の指示に従って行動することを今拒んでいるが、おおクンティーの子よ、しかし、持って生まれた性質によりおまえは全く同じことをするであろう。

Purport

Purport

FORKLARING: Hvis man nægter at handle ifølge den Højeste Herres vejledning, bliver man tvunget til at handle i henhold til de kvaliteter, som man befinder sig i. Alle er underlagt en særlig kombination af naturens kvaliteter og handler i overensstemmelse dermed. Men den, der frivilligt engagerer sig under den Højeste Herres ledelse, bliver glorværdig.

至上主の指示に反した活動をするならば、自分の持つ様式によって活動することを余儀なくされる。誰もが物質自然の特定の様式の組み合わせに影響されて活動する。しかし至上主の指示に従って自発的に活動する人は栄光に輝く者である。