Skip to main content

TEXT 60

60. VERS

Tekst

Szöveg

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat
svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyms

Szó szerinti jelentés

svabhāva-jena — født af din egen natur; kaunteya — O Kuntīs søn; nibaddhaḥ — betinget; svena — af dit eget; karmaṇā — arbejde; kartum — at gøre; na — ikke; icchasi — du kan lide; yat — det, som; mohāt — på grund af illusion; kariṣyasi — du vil gøre; avaśaḥ — ufrivilligt; api — selv; tat — det.

svabhāva-jena – természetedből adódóan; kaunteya – ó, Kuntī fia; nibaddhaḥ – feltételekhez kötött; svena – saját; karmaṇā – tetteid által; kartum – cselekedni; na – nem; icchasi – kívánsz; yat – amit; mohāt – illúzió miatt; kariṣyasi – cselekedni fogsz; avaśaḥ – szándékod ellenére; api – még; tat – azt.

Translation

Fordítás

Under illusion undslår du dig nu for at handle i overensstemmelse med Mine anvisninger. Men du vil blive tvunget af det arbejde, der udspringer af din egen natur, og ende med alligevel at gøre nøjagtig det samme, O Kuntīs søn.

Ó, Kuntī fia, az illúzió hatása alatt most megtagadod az utasításomat, de a saját természetedből eredő tettek úgyis arra fognak kényszeríteni, hogy így cselekedj!

Purport

Magyarázat

FORKLARING: Hvis man nægter at handle ifølge den Højeste Herres vejledning, bliver man tvunget til at handle i henhold til de kvaliteter, som man befinder sig i. Alle er underlagt en særlig kombination af naturens kvaliteter og handler i overensstemmelse dermed. Men den, der frivilligt engagerer sig under den Højeste Herres ledelse, bliver glorværdig.

Ha valaki megtagadja a Legfelsőbb Úr parancsait, akkor arra kényszerül, hogy a rá ható kötőerők szerint cselekedjék. Mindenki a természet kötőerői adott kombinációjának a hatása alatt áll, és aszerint cselekszik. De ha valaki önszántából a Legfelsőbb Úr irányítása alá rendeli magát és annak megfelelően cselekszik, dicsőség vár rá.