Skip to main content

TEXT 60

TEXT 60

Tekst

Texto

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat
svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Synonyms

Palabra por palabra

svabhāva-jena — født af din egen natur; kaunteya — O Kuntīs søn; nibaddhaḥ — betinget; svena — af dit eget; karmaṇā — arbejde; kartum — at gøre; na — ikke; icchasi — du kan lide; yat — det, som; mohāt — på grund af illusion; kariṣyasi — du vil gøre; avaśaḥ — ufrivilligt; api — selv; tat — det.

sva-bhāva-jena — nacido de tu propia naturaleza; kaunteya — ¡oh, hijo de Kuntī!; nibaddhaḥ — condicionado; svena — por tus propias; karmaṇā — actividades; kartum — hacer; na — no; icchasi — quieres; yat — aquello que; mohāt — por ilusión; kariṣyasi — harás; avaśaḥ — involuntariamente; api — incluso; tat — eso.

Translation

Traducción

Under illusion undslår du dig nu for at handle i overensstemmelse med Mine anvisninger. Men du vil blive tvunget af det arbejde, der udspringer af din egen natur, og ende med alligevel at gøre nøjagtig det samme, O Kuntīs søn.

Por ilusión, ahora estás rehusando actuar conforme a Mis indicaciones. Pero, llevado por el trabajo nacido de tu propia naturaleza, ¡oh, hijo de Kuntī!, tendrás que actuar de todos modos.

Purport

Significado

FORKLARING: Hvis man nægter at handle ifølge den Højeste Herres vejledning, bliver man tvunget til at handle i henhold til de kvaliteter, som man befinder sig i. Alle er underlagt en særlig kombination af naturens kvaliteter og handler i overensstemmelse dermed. Men den, der frivilligt engagerer sig under den Højeste Herres ledelse, bliver glorværdig.

Si alguien se niega a actuar bajo la dirección del Señor Supremo, entonces se verá forzado a actuar sobre la base de las modalidades bajo las que está situado. Todo el mundo está bajo el hechizo de una determinada combinación de las modalidades de la naturaleza, y está actuando en función de ello. Pero cualquiera que se ponga voluntariamente bajo la dirección del Señor Supremo, se vuelve glorioso.