Skip to main content

TEXT 37

VERSO 37

Tekst

Texto

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Synonyms

Sinônimos

yat — som; tat — den; agre — i begyndelsen; viṣam iva — som gift; pariṇāme — til slut; amṛta — nektar; upamam — er lig med; tat — den; sukham — lykke; sāttvikam — i godhedens kvalitet; proktam — siges at være; ātma — i selvet; buddhi — af intelligens; prasāda-jam — født af tilfredsstillelse.

yat — que; tat — isso; agre — no começo; viṣam iva — como veneno; pariṇāme — no fim; amṛta — néctar; upamam — comparado a; tat — isso; sukham — felicidade; sāttvikam — no modo da bondade; proktam — se diz; ātma — no eu; buddhi — de inteligência; prasāda-jam — nascida da satisfação.

Translation

Tradução

Det, der til at begynde med kan forekomme som gift, men som ender med at være ligesom nektar, og som vækker én til selverkendelse, siges at være lykke i godhedens kvalitet.

Aquilo que no começo pode parecer veneno, mas que no final é tal qual néctar e que causa o despertar da auto-realização diz-se que é felicidade no modo da bondade.

Purport

Comentário

FORKLARING: I sin søgen efter selverkendelse skal man følge mange regler og forskrifter for at beherske sindet og sanserne og fokusere sindet på selvet. Alle disse procedurer er meget besværlige og kan synes at være bitre som gift, men hvis det lykkes én at følge reglerne og komme til det transcendentale niveau, begynder man at smage virkelig nektar og nyde livet.

Na busca da auto-realização, o praticante tem que seguir muitas regras e regulações para controlar a mente e os sentidos e para concentrar a mente no eu. Todos esses procedimentos são muito difíceis, amargos como veneno, mas se ele tem êxito em seguir as regulações e chega à posição transcendental, ele começa a beber o verdadeiro néctar e desfruta a vida.