Skip to main content

TEXT 37

제37절

Tekst

원문

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
얏 따다그레 비샴 이바 yat tad agre viṣam iva
빠리나메’므리또빠맘 pariṇāme ’mṛtopamam
땃 수캄 삿뜨비깜 쁘록땀 tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
아뜨마-붇디-쁘라사다-잠 ātma-buddhi-prasāda-jam

Synonyms

동의어

yat — som; tat — den; agre — i begyndelsen; viṣam iva — som gift; pariṇāme — til slut; amṛta — nektar; upamam — er lig med; tat — den; sukham — lykke; sāttvikam — i godhedens kvalitet; proktam — siges at være; ātma — i selvet; buddhi — af intelligens; prasāda-jam — født af tilfredsstillelse.

얏: 그것, 땃: 저것, 아그레: 처음에, 비샴 이바: 독약처럼, 빠리나메: 끝에, 암리따: 감로수, 우빠맘: 비교되는, 땃: 저것, 수캄: 행복, 삿뜨비깜: 선성에, 쁘록땀: 라고 한다, 아뜨마: 자아에, 붇디: 지성의, 쁘라사다-잠: 만족에서 생긴.

Translation

번역

Det, der til at begynde med kan forekomme som gift, men som ender med at være ligesom nektar, og som vækker én til selverkendelse, siges at være lykke i godhedens kvalitet.

처음에는 독약과 같지만 결국에는 감로수 같고 우리를 자아 인식에 이르게 하는 것은 선성에 있는 행복이라고 한다.

Purport

주석

FORKLARING: I sin søgen efter selverkendelse skal man følge mange regler og forskrifter for at beherske sindet og sanserne og fokusere sindet på selvet. Alle disse procedurer er meget besværlige og kan synes at være bitre som gift, men hvis det lykkes én at følge reglerne og komme til det transcendentale niveau, begynder man at smage virkelig nektar og nyde livet.

자아 인식을 추구하는 과정에서 우리는 마음과 감각을 통제하기 위해 많은 규칙과 규정을 따라야 하고, 마음을 자아에  집중해야 한다. 이 모든 과정은 몹시 어렵고 독약처럼 쓰지만 규정들을 성공적으로 따라 초월적 위치에 오르게 되면 진정한 감로수를 마시기 시작하며 삶을 즐기게 된다.