Skip to main content

TEXT 37

第37節

Tekst

テキスト

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Synonyms

Synonyms

yat — som; tat — den; agre — i begyndelsen; viṣam iva — som gift; pariṇāme — til slut; amṛta — nektar; upamam — er lig med; tat — den; sukham — lykke; sāttvikam — i godhedens kvalitet; proktam — siges at være; ātma — i selvet; buddhi — af intelligens; prasāda-jam — født af tilfredsstillelse.

yat — その; tat — その; agre — 最初は; viṣam iva— 毒のような; pariṇāme — 最後は; amṛta — 甘露;upamam — ~にたとえる; tat — その; sukham — 幸福;sāttvikam — 徳の様式に; proktam — 言われている;ātma — 自己に; buddhi — 知性の; prasāda-jam — 満足から生まれる

Translation

Translation

Det, der til at begynde med kan forekomme som gift, men som ender med at være ligesom nektar, og som vækker én til selverkendelse, siges at være lykke i godhedens kvalitet.

最初は毒のようだが最後には甘露のようになり、人を自己の悟りに目覚めさせるものが徳の様式の幸福と言われる。

Purport

Purport

FORKLARING: I sin søgen efter selverkendelse skal man følge mange regler og forskrifter for at beherske sindet og sanserne og fokusere sindet på selvet. Alle disse procedurer er meget besværlige og kan synes at være bitre som gift, men hvis det lykkes én at følge reglerne og komme til det transcendentale niveau, begynder man at smage virkelig nektar og nyde livet.

自己の悟りの追求においては、心と感覚を抑制し心を自己に集中させるために、様々な規定原則を守らなければならない。これらを遵守することは究めて難しく毒のように苦いのだが、これらの規定原則に従って超越的立場に達すれば真の甘露を味わい人生を楽しむことができる。