Skip to main content

TEXT 37

TEXT 37

Tekst

Tekst

yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam
yat tad agre viṣam iva
pariṇāme ’mṛtopamam
tat sukhaṁ sāttvikaṁ proktam
ātma-buddhi-prasāda-jam

Synonyms

Synonyms

yat — som; tat — den; agre — i begyndelsen; viṣam iva — som gift; pariṇāme — til slut; amṛta — nektar; upamam — er lig med; tat — den; sukham — lykke; sāttvikam — i godhedens kvalitet; proktam — siges at være; ātma — i selvet; buddhi — af intelligens; prasāda-jam — født af tilfredsstillelse.

yat — mis; tat — see; agre — alguses; viṣam iva — nagu mürk; pariṇāme — lõpus; amṛta — nektar; upamam — võrreldud; tat — see; sukham — õnn; sāttvikam — vooruse guṇas; proktam — öeldakse; ātma — eneses; buddhi — arukuse; prasāda-jam — sündinud rahuldatusest.

Translation

Translation

Det, der til at begynde med kan forekomme som gift, men som ender med at være ligesom nektar, og som vækker én til selverkendelse, siges at være lykke i godhedens kvalitet.

Seda, mis on algul kui mürk, kuid lõpuks kui nektar ning mis äratab inimese eneseteadvustamisele, nimetatakse õnneks vooruse guṇas.

Purport

Purport

FORKLARING: I sin søgen efter selverkendelse skal man følge mange regler og forskrifter for at beherske sindet og sanserne og fokusere sindet på selvet. Alle disse procedurer er meget besværlige og kan synes at være bitre som gift, men hvis det lykkes én at følge reglerne og komme til det transcendentale niveau, begynder man at smage virkelig nektar og nyde livet.

Püüeldes eneseteadvustamise poole, peab inimene järgima paljusid reegleid, et saavutada kontroll oma mõistuse ja meelte üle ning keskendada mõistus oma tegelikule „minale". Kõik see on väga raske ning kibe kui mürk, ent kui inimene jõuab selliseid regulatsioone edukalt järgides transtsendentaalsele tasandile, hakkab ta maitsma tõelist nektarit ning nautima elu.