Skip to main content

TEXT 27

TEXT 27

Tekst

Tekst

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ
rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyms

Synoniemen

rāgī — meget tilknyttet; karma-phala — arbejdets frugter; prepsuḥ — der begærer; lubdhaḥ — grådig; hiṁsā-ātmakaḥ — altid misundelig; aśuciḥ — uren; harṣa-śoka-anvitaḥ — underlagt glæde og sorg; kartā — sådan en arbejder; rājasaḥ — i lidenskabens kvalitet; parikīrtitaḥ — erklæres.

rāgī — heel erg gehecht; karma-phala — de vruchten van de activiteiten; prepsuḥ — verlangend; lubdhaḥ — hebzuchtig; hiṁsā-ātmakaḥ — altijd vijandig; aśuciḥ — onzuiver; harṣa-śoka-anvitaḥ — onderhevig aan vreugde en verdriet; kartā — zo’n handelend persoon; rājasaḥ — in de hoedanigheid hartstocht; parikīrtitaḥ — wordt verkondigd.

Translation

Vertaling

Den arbejder, der er knyttet til sit arbejde og arbejdets frugter med et ønske om at nyde disse frugter, som er grådig, altid misundelig og uren, og som lader sig gå på af glæde og sorg, siges at være i lidenskabens kvalitet.

De handelende persoon die gehecht is aan zijn activiteiten en aan de vruchten daarvan en die van die vruchten wil genieten, die hebzuchtig, onzuiver en altijd vijandig is en zich laat beïnvloeden door geluk en verdriet, wordt gezien als iemand in de hoedanigheid hartstocht.

Purport

Betekenisverklaring

FORKLARING: En person er alt for knyttet til en bestemt slags arbejde eller dets resultat på grund af overdreven tilknytning til materialisme eller til hus og hjem, hustru og børn. En sådan person har intet ønske om at blive ophøjet i livet. Han interesserer sig kun for at gøre denne verden så materielt bekvemmelig som muligt. Normalt er den slags mennesker meget grådige og tror, at alt, de har erhvervet sig, vil bestå og aldrig gå tabt. De er misundelige på andre og rede til at gøre hvad som helst forkasteligt for sansetilfredsstillelse. Sådanne mennesker er derfor urene, og de er ligeglade med, om deres indkomst er hvid eller sort. De fryder sig, når deres arbejde går godt, og er helt fortvivlede, når deres arbejde går dem imod. Sådan er arbejderen i lidenskabens kvalitet.

Een persoon is te gehecht aan een bepaald type activiteit of aan het resultaat daarvan, omdat hij te gehecht is aan materialisme of aan huis en haard, vrouw en kinderen. Zo iemand verlangt er niet naar om in het leven tot iets hogers verheven te worden. Zijn bezigheden zijn er uitsluitend op gericht de wereld er materieel gezien zo aangenaam mogelijk op te maken. Over het algemeen is hij erg hebzuchtig en denkt hij dat alles wat hij bereikt heeft permanent is en nooit verloren zal gaan. Zo iemand is afgunstig op anderen en is bereid allerlei kwade dingen te doen voor zinsbevrediging. Hij is daarom niet rein en het kan hem niet schelen of zijn inkomsten zuiver of onzuiver zijn. Hij is heel gelukkig wanneer zijn werk succesvol is en diepbedroefd wanneer dat niet het geval is. Zo is de persoon die actief is in de hoedanigheid hartstocht.