Skip to main content

TEXT 27

TEXT 27

Tekst

Text

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ
rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyms

Synonyms

rāgī — meget tilknyttet; karma-phala — arbejdets frugter; prepsuḥ — der begærer; lubdhaḥ — grådig; hiṁsā-ātmakaḥ — altid misundelig; aśuciḥ — uren; harṣa-śoka-anvitaḥ — underlagt glæde og sorg; kartā — sådan en arbejder; rājasaḥ — i lidenskabens kvalitet; parikīrtitaḥ — erklæres.

rāgī — very much attached; karma-phala — the fruit of the work; prepsuḥ — desiring; lubdhaḥ — greedy; hiṁsā-ātmakaḥ — always envious; aśuciḥ — unclean; harṣa-śoka-anvitaḥ — subject to joy and sorrow; kartā — such a worker; rājasaḥ — in the mode of passion; parikīrtitaḥ — is declared.

Translation

Translation

Den arbejder, der er knyttet til sit arbejde og arbejdets frugter med et ønske om at nyde disse frugter, som er grådig, altid misundelig og uren, og som lader sig gå på af glæde og sorg, siges at være i lidenskabens kvalitet.

The worker who is attached to work and the fruits of work, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of passion.

Purport

Purport

FORKLARING: En person er alt for knyttet til en bestemt slags arbejde eller dets resultat på grund af overdreven tilknytning til materialisme eller til hus og hjem, hustru og børn. En sådan person har intet ønske om at blive ophøjet i livet. Han interesserer sig kun for at gøre denne verden så materielt bekvemmelig som muligt. Normalt er den slags mennesker meget grådige og tror, at alt, de har erhvervet sig, vil bestå og aldrig gå tabt. De er misundelige på andre og rede til at gøre hvad som helst forkasteligt for sansetilfredsstillelse. Sådanne mennesker er derfor urene, og de er ligeglade med, om deres indkomst er hvid eller sort. De fryder sig, når deres arbejde går godt, og er helt fortvivlede, når deres arbejde går dem imod. Sådan er arbejderen i lidenskabens kvalitet.

A person is too much attached to a certain kind of work or to the result because he has too much attachment for materialism or hearth and home, wife and children. Such a person has no desire for higher elevation in life. He is simply concerned with making this world as materially comfortable as possible. He is generally very greedy, and he thinks that anything attained by him is permanent and never to be lost. Such a person is envious of others and prepared to do anything wrong for sense gratification. Therefore such a person is unclean, and he does not care whether his earning is pure or impure. He is very happy if his work is successful and very much distressed when his work is not successful. Such is the worker in the mode of passion.