Skip to main content

TEXT 27

TEXT 27

Tekst

Text

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ
rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyms

Synonyms

rāgī — meget tilknyttet; karma-phala — arbejdets frugter; prepsuḥ — der begærer; lubdhaḥ — grådig; hiṁsā-ātmakaḥ — altid misundelig; aśuciḥ — uren; harṣa-śoka-anvitaḥ — underlagt glæde og sorg; kartā — sådan en arbejder; rājasaḥ — i lidenskabens kvalitet; parikīrtitaḥ — erklæres.

rāgī — überaus angehaftet; karma-phala — die Frucht der Arbeit; prepsuḥ — wünschend; lubdhaḥ — gierig; hiṁsā-ātmakaḥ — immer neidisch; aśuciḥ — unsauber; harṣa-śoka-anvitaḥ — Freude und Sorge unterworfen; kartā — ein solcher Handelnder; rājasaḥ — in der Erscheinungsweise der Leidenschaft; parikīrtitaḥ — wird bezeichnet als.

Translation

Translation

Den arbejder, der er knyttet til sit arbejde og arbejdets frugter med et ønske om at nyde disse frugter, som er grådig, altid misundelig og uren, og som lader sig gå på af glæde og sorg, siges at være i lidenskabens kvalitet.

Der Handelnde, der an seine Arbeit und an die Früchte seiner Arbeit angehaftet ist und diese Früchte genießen will und der gierig, immer neidisch und unsauber ist und von Freude und Sorge bewegt wird, gilt als ein Handelnder in der Erscheinungsweise der Leidenschaft.

Purport

Purport

FORKLARING: En person er alt for knyttet til en bestemt slags arbejde eller dets resultat på grund af overdreven tilknytning til materialisme eller til hus og hjem, hustru og børn. En sådan person har intet ønske om at blive ophøjet i livet. Han interesserer sig kun for at gøre denne verden så materielt bekvemmelig som muligt. Normalt er den slags mennesker meget grådige og tror, at alt, de har erhvervet sig, vil bestå og aldrig gå tabt. De er misundelige på andre og rede til at gøre hvad som helst forkasteligt for sansetilfredsstillelse. Sådanne mennesker er derfor urene, og de er ligeglade med, om deres indkomst er hvid eller sort. De fryder sig, når deres arbejde går godt, og er helt fortvivlede, når deres arbejde går dem imod. Sådan er arbejderen i lidenskabens kvalitet.

ERLÄUTERUNG: Wenn ein Mensch übermäßig an einer bestimmten Arbeit und an ihrem Ergebnis haftet, ist das darauf zurückzuführen, daß er zu materialistisch ist und zu große Anhaftung an Heim und Herd sowie an Frau und Kinder hat. Ein solcher Mensch hat keinen Wunsch, sein Leben auf eine höhere Ebene zu erheben. Ihm geht es nur darum, die Welt in materieller Hinsicht so bequem wie möglich zu gestalten. Er ist im allgemeinen sehr gierig und denkt, daß alles, was er erreicht habe, von Dauer sei und niemals verlorengehe. Ein solcher Mensch ist auf andere neidisch, und er ist bereit, alles Erdenkliche zu tun, um Sinnenbefriedigung zu erlangen. Folglich ist er unsauber, und es ist ihm egal, ob er sein Geld auf ehrliche oder unehrliche Weise verdient. Er frohlockt, wenn seine Arbeit erfolgreich ist, und er ist zutiefst niedergeschlagen, wenn sie nicht erfolgreich ist. Dies ist das Wesen eines Menschen, der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft handelt.