Skip to main content

TEXT 27

TEXT 27

Tekst

Verš

rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ
rāgī karma-phala-prepsur
lubdho hiṁsātmako ’śuciḥ
harṣa-śokānvitaḥ kartā
rājasaḥ parikīrtitaḥ

Synonyms

Synonyma

rāgī — meget tilknyttet; karma-phala — arbejdets frugter; prepsuḥ — der begærer; lubdhaḥ — grådig; hiṁsā-ātmakaḥ — altid misundelig; aśuciḥ — uren; harṣa-śoka-anvitaḥ — underlagt glæde og sorg; kartā — sådan en arbejder; rājasaḥ — i lidenskabens kvalitet; parikīrtitaḥ — erklæres.

rāgī — velmi poután; karma-phala — plod práce; prepsuḥ — toužící po; lubdhaḥ — chamtivý; hiṁsā-ātmakaḥ — vždy zlovolný; aśuciḥ — nečistý; harṣa-śoka-anvitaḥ — podléhající radosti a žalu; kartā — konatel; rājasaḥ — na úrovni kvality vášně; parikīrtitaḥ — je prohlášen.

Translation

Překlad

Den arbejder, der er knyttet til sit arbejde og arbejdets frugter med et ønske om at nyde disse frugter, som er grådig, altid misundelig og uren, og som lader sig gå på af glæde og sorg, siges at være i lidenskabens kvalitet.

O konateli, který je poután k práci a jejím plodům, jichž si touží užívat, který je chamtivý, vždy zlovolný, nečistý a podléhá radosti a žalu, je řečeno, že je na úrovni kvality vášně.

Purport

Význam

FORKLARING: En person er alt for knyttet til en bestemt slags arbejde eller dets resultat på grund af overdreven tilknytning til materialisme eller til hus og hjem, hustru og børn. En sådan person har intet ønske om at blive ophøjet i livet. Han interesserer sig kun for at gøre denne verden så materielt bekvemmelig som muligt. Normalt er den slags mennesker meget grådige og tror, at alt, de har erhvervet sig, vil bestå og aldrig gå tabt. De er misundelige på andre og rede til at gøre hvad som helst forkasteligt for sansetilfredsstillelse. Sådanne mennesker er derfor urene, og de er ligeglade med, om deres indkomst er hvid eller sort. De fryder sig, når deres arbejde går godt, og er helt fortvivlede, når deres arbejde går dem imod. Sådan er arbejderen i lidenskabens kvalitet.

Někdo přehnaně lpí na určité práci nebo jejím výsledku, protože je příliš poután k materialismu či domovu, manželce a dětem. Nepřeje si docílit vyšší úrovně života. Snaží se pouze zařídit, aby tento svět byl po hmotné stránce co nejpohodlnější. Obvykle je velmi chamtivý a myslí si, že vše, čeho dosáhl, je trvalé a nikdy o to nepřijde. Vůči druhým je zlovolný, a aby uspokojil smysly, je ochotný dopustit se jakékoliv špatnosti. Proto je nečistý. Nedbá na to, zda vydělává čistým nebo nečistým způsobem. Září štěstím, když je ve své práci úspěšný, a je velmi nešťastný v případě neúspěchu. Takový je konatel na úrovni kvality vášně.