Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Tekst

Text

mukta-saṅgo ’nahaṁ-vādī
dhṛty-utsāha-samanvitaḥ
siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ
kartā sāttvika ucyate
mukta-saṅgo ’nahaṁ-vādī
dhṛty-utsāha-samanvitaḥ
siddhy-asiddhyor nirvikāraḥ
kartā sāttvika ucyate

Synonyms

Synonyms

mukta-saṅgaḥ — befriet for al materiel omgang; anaham-vādī — uden falsk ego; dhṛti — med beslutsomhed; utsāha — og stor entusiasme; samanvitaḥ — kvalificeret; siddhi — i fuldkommenhed; asiddhyoḥ — og nederlag; nirvikāraḥ — uforstyrret; kartā — en arbejder; sāttvikaḥ — i godhedens kvalitet; ucyate — siges at være.

mukta-saṅgaḥ — befreit von jeglicher materiellen Gemeinschaft; anaham-vādī — ohne falsches Ego; dhṛti — mit Entschlossenheit; utsāha — und großem Enthusiasmus; samanvitaḥ — qualifiziert; siddhi — in Vollkommenheit; asiddhyoḥ — und Mißerfolg; nirvikāraḥ — ohne Wechsel; kartā — Handelnder; sāttvikaḥ — in der Erscheinungsweise der Tugend; ucyate — gilt als.

Translation

Translation

Den, der udfører sin pligt uden at omgås med den materielle naturs kvaliteter og uden falsk ego, og som med stor beslutsomhed og entusiasme ikke vakler i hverken medgang eller modgang, siges at være en arbejder i godhedens kvalitet.

Jemand, der seine Pflicht frei von der Gemeinschaft mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur, ohne falsches Ego und mit großer Entschlossenheit und mit Enthusiasmus ausführt und in Erfolg und Mißerfolg unerschütterlich bleibt, gilt als ein Handelnder in der Erscheinungsweise der Tugend.

Purport

Purport

FORKLARING: En Kṛṣṇa-bevidst person er altid transcendental til naturens materielle kvaliteter. Han har ingen forventninger til resultatet af det arbejde, der betros ham, for han er hævet over falsk ego og stolthed. Ikke desto mindre er han altid entusiastisk, til arbejdet er fuldført. Han bekymrer sig ikke om de besværligheder, der måtte følge med. Han er altid entusiastisk. Han er ligeglad med, om det går ham godt eller skidt. Han er den samme i både lykke og lidelse. En sådan arbejder befinder sig i godhedens kvalitet.

ERLÄUTERUNG: Ein Mensch im Kṛṣṇa-Bewußtsein steht zu den Erscheinungsweisen der materiellen Natur immer in transzendentaler Stellung. Er erwartet von der Arbeit, die ihm anvertraut wurde, kein Ergebnis, denn er steht über falschem Ego und Stolz. Trotzdem ist er bis zur Vollendung seiner Arbeit immer voller Enthusiasmus. Die Mühe, die mit seiner Arbeit verbunden ist, macht ihm nichts aus und kann seinen Enthusiasmus nicht brechen. Ihn kümmern weder Erfolg noch Mißerfolg; er bleibt in Leid und Glück gleichmütig. Wer so handelt, befindet sich in der Erscheinungsweise der Tugend.