Skip to main content

TEXT 19

TEXT 19

Tekst

Текст

jñānaṁ karma ca kartā ca
tridhaiva guṇa-bhedataḥ
procyate guṇa-saṅkhyāne
yathāvac chṛṇu tāny api
джн̃а̄нам̇ карма ча карта̄ ча
трідгаіва ґун̣а-бгедатах̣
прочйате ґун̣а-сан̇кгйа̄не
йатга̄вач чгр̣н̣у та̄нй апі

Synonyms

Послівний переклад

jñānam — viden; karma — handling; ca — også; kartā — arbejder (aktør); ca — også; tridhā — tre slags; eva — afgjort; guṇa-bhedataḥ — med hensyn til den materielle naturs forskellige kvaliteter; procyate — det siges; guṇa- saṅkhyāne — med hensyn til forskellige kvaliteter; yathā-vat — som de er; śṛṇu — hør; tāni — om dem alle; api — også.

джн̃а̄нам—знання; карма—робота; ча—також; карта̄—працівник; ча—також; трідга̄—трьох різновидів; ева—неодмінно; ґун̣а- бгедатах̣—з погляду різних ґун̣ матеріальної природи; прочйате— сказано; ґун̣а-сан̇кгйа̄не—з погляду різних ґун̣ матеріальної природи; йатга̄-ват—належним чином; ш́р̣н̣у—слухай; та̄ні—усі вони; апі—також.

Translation

Переклад

Ifølge den materielle naturs tre kvaliteter findes der tre slags viden, handlinger og arbejdere. Hør nu om dem fra Mig.

Згідно з трьома ґун̣ами матеріальної природи існують три категорії знання, діяльності й виконавців діяльності. Тепер довідайся про них від Мене.

Purport

Коментар

FORKLARING: I kapitel 14 blev den materielle naturs tre kvaliteter udførligt beskrevet. I det kapitel blev det nævnt, at godhedens kvalitet er oplysende, lidenskabens kvalitet er materialistisk, og uvidenhedens kvalitet er befordrende for dovenskab og sløvhed. Alle den materielle naturs kvaliteter binder én. De er ikke kilder til befrielse. Selv i godhedens kvalitet er man betinget. Kapitel 17 beskrev de forskellige former for tilbedelse, som forskellige slags mennesker i den materielle naturs forskellige kvaliteter repræsenterer. Her i dette vers siger Herren så, at Han gerne vil tale om de forskellige former for viden, arbejdere og selve arbejdet ifølge de tre materielle kvaliteter.

У чотирнадцятій главі було детально описано три ґун̣и матеріальної природи. Там було сказано, що ґун̣а благочестя несе світло, ґун̣а пристрасті спонукує до матеріалістичної діяльності, а ґун̣а невігластва зумовлює лінощі й кволість. Усі ґун̣и матеріальної природи сковують й перешкоджають звільненню. Людина є обумовленою, навіть якщо вона перебуває в ґун̣і благочестя. В сімнадцятій главі було описано різноманітні типи поклоніння, які здійснюють різні люди згідно з їхньою приналежністю до різних ґун̣ матеріальної природи. В цьому ж вірші Господь каже, що Він бажає розповісти про різні типи знання, виконавців і власне роботи, згідно з трьома ґун̣ами матеріальної природи.