Skip to main content

TEXT 25

제25절

Tekst

원문

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
따디땨나비산다야 tad ity anabhisandhāya
팔람 야갸-따빠-끄리야하 phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
다나-끄리야스 짜 비비다하 dāna-kriyāś ca vividhāḥ
끄리얀떼 목샤-깡쉬비히 kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Synonyms

동의어

tat — den; iti — således; anabhisandhāya — idet man ikke ønsker; phalam — det frugtstræbende resultat; yajña — af offerhandling; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — aktiviteter; dāna — af velgørenhed; kriyāḥ — ydelser; ca — også; vividhāḥ — forskellige; kriyante — udføres; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — af dem, der virkelig ønsker befrielse.

땃: 그것, 이띠: 그래서, 아나비산다야: 바라지 않고, 팔람: 결실, 야갸: 희생의, 따빠하: 그리고 고행, 끄리야하: 행위, 다나: 자선의, 끄리야하: 행위, 짜: 또한, 비비다하: 다양한, 끄리얀떼: 행해지는, 목샤-깡쉬비히: 실제로 해방을 바라는 자들의.

Translation

번역

Uden at stræbe efter frugterne af sine handlinger bør man udføre offerhandlinger, askese og velgørenhed med ordet “tat”. Formålet med sådanne transcendentale aktiviteter er at slippe fri af de materielle forviklinger.

결과를 바라지 않고 땃이라는 말과 함께 다양한 종류의 희생과 고행, 그리고 자선을 베풀어야 한다. 그러한 초월적 행위의 목적은 물질적 얽힘에서 벗어나기 위함이니라.

Purport

주석

FORKLARING: Man må ikke handle med materiel vinding for øje, hvis man gerne vil ophøjes til den åndelige position. Man skal handle for i sidste ende at blive overført til det åndelige rige og vende hjem, tilbage til Guddommen.

영적 위치에 오르기 위해서 우리는 어떤 물질적 이득을 바라고 행동해서는 안 된다. 모든 행위는 우리의 고향, 영적 왕국, 절대신에게 돌아가는 궁극적 목적을 위한 것이어야 한다.