Skip to main content

TEXT 25

第25節

Tekst

テキスト

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
タダ イタy アナビサンダヤ
フアラマ ヤジャナ-タパハ-カリヤハ
ダナ-カリヤsh チャ ヰヰダハ
カリヤンテ モクシャ-カンクシビハ

Synonyms

Synonyms

tat — den; iti — således; anabhisandhāya — idet man ikke ønsker; phalam — det frugtstræbende resultat; yajña — af offerhandling; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — aktiviteter; dāna — af velgørenhed; kriyāḥ — ydelser; ca — også; vividhāḥ — forskellige; kriyante — udføres; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — af dem, der virkelig ønsker befrielse.

tat — その; iti — このように; anabhisandhāya — 望まないで;phalam — 果報的結果; yajña —供犠の; tapaḥ — そして苦行; kriyāḥ — 活動; dāna — 布施の; kriyāḥ — 活動; ca — もまた; vividhāḥ —様々な; kriyante — 行われる; mokṣa-kāńkṣibhiḥ — 実際に解放を望む人々によって

Translation

Translation

Uden at stræbe efter frugterne af sine handlinger bør man udføre offerhandlinger, askese og velgørenhed med ordet “tat”. Formålet med sådanne transcendentale aktiviteter er at slippe fri af de materielle forviklinger.

果報的結果を期待せずに、様々な供儀、苦行、布施を「タット」という語とともに行うべきである。そのような超越的活動の目的は物質的束縛からの自由を得ることである。

Purport

Purport

FORKLARING: Man må ikke handle med materiel vinding for øje, hvis man gerne vil ophøjes til den åndelige position. Man skal handle for i sidste ende at blive overført til det åndelige rige og vende hjem, tilbage til Guddommen.

To be elevated to the spiritual position, one should not act for any material gain. Acts should be performed for the ultimate gain of being transferred to the spiritual kingdom, back to home, back to Godhead.