Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Tekst

Texto

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Synonyms

Synonyms

tat — den; iti — således; anabhisandhāya — idet man ikke ønsker; phalam — det frugtstræbende resultat; yajña — af offerhandling; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — aktiviteter; dāna — af velgørenhed; kriyāḥ — ydelser; ca — også; vividhāḥ — forskellige; kriyante — udføres; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — af dem, der virkelig ønsker befrielse.

tat — eso; iti — así pues; anabhisandhāya — sin desear; phalam — el resultado fruitivo; yajña — del sacrificio; tapaḥ — y la penitencia; kriyāḥ — actividades; dāna — de la caridad; kriyāḥ — actividades; ca — también; vividhāḥ — diversas; kriyante — las hacen; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — aquellos que realmente desean la liberación.

Translation

Translation

Uden at stræbe efter frugterne af sine handlinger bør man udføre offerhandlinger, askese og velgørenhed med ordet “tat”. Formålet med sådanne transcendentale aktiviteter er at slippe fri af de materielle forviklinger.

Sin desear resultados fruitivos, uno debe ejecutar con la palabra ‘tat’ diversas clases de sacrificios, penitencias y obras de caridad. El propósito de esa clase de actividades trascendentales es el de librarlo a uno del enredo material.

Purport

Purport

FORKLARING: Man må ikke handle med materiel vinding for øje, hvis man gerne vil ophøjes til den åndelige position. Man skal handle for i sidste ende at blive overført til det åndelige rige og vende hjem, tilbage til Guddommen.

Para ser elevado a la posición espiritual, uno no debe actuar en busca de ninguna ganancia material. Los actos se deben ejecutar en aras de la ganancia máxima, que es la de ser trasladado al reino espiritual, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios.