Skip to main content

TEXT 25

ТЕКСТ 25

Tekst

Текст

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
тад итй анабхисандха̄я
пхалам ягя-тапах̣-крия̄х̣
да̄на-крия̄ш ча вивидха̄х̣
криянте мокш̣а-ка̄нкш̣ибхих̣

Synonyms

Дума по дума

tat — den; iti — således; anabhisandhāya — idet man ikke ønsker; phalam — det frugtstræbende resultat; yajña — af offerhandling; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — aktiviteter; dāna — af velgørenhed; kriyāḥ — ydelser; ca — også; vividhāḥ — forskellige; kriyante — udføres; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — af dem, der virkelig ønsker befrielse.

тат – това; ити – така; анабхисандха̄я – без желание; пхалам – резултат; ягя – от жертвоприношение; тапах̣ – и въздържание; крия̄х̣ – дейности; да̄на – на благотворителност; крия̄х̣ – дейности; ча – също; вивидха̄х̣ – различни; криянте – се извършват; мокш̣а-ка̄нкш̣ибхих̣ – от тези, които наистина желаят да постигнат освобождение.

Translation

Превод

Uden at stræbe efter frugterne af sine handlinger bør man udføre offerhandlinger, askese og velgørenhed med ordet “tat”. Formålet med sådanne transcendentale aktiviteter er at slippe fri af de materielle forviklinger.

Различните жертвоприношения, въздържания и благотворителност трябва да се извършват с думата „тат“, без желание за материални резултати. Целта на тези трансцендентални дейности е освобождение от материалното оплитане.

Purport

Коментар

FORKLARING: Man må ikke handle med materiel vinding for øje, hvis man gerne vil ophøjes til den åndelige position. Man skal handle for i sidste ende at blive overført til det åndelige rige og vende hjem, tilbage til Guddommen.

ПОЯСНЕНИЕ: За да се издигне до духовно ниво, човек не бива да действа за някаква материална изгода. Дейностите би трябвало да преследват крайната цел – пренасяне в духовното царство, обратно вкъщи, обратно при Бога.