Skip to main content

TEXT 24

VERŠ 24

Tekst

Verš

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synonyms

Synonyma

tasmāt — derfor; oṁ — som begynder med oṁ; iti — således; udāhṛtya — idet de fremsiger; yajña — af offerhandling; dāna — velgørenhed; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — udførelser; pravartante — påbegyndes; vidhāna- uktāḥ — ifølge skriftlige regler; satatam — altid; brahma-vādinām — transcendentalisternes.

tasmāt — preto; oṁ — počnúc oṁ; iti — tak; udāhṛtya — naznačujú; yajña — obetina; dāna — milodar; tapaḥ — pokánie; kriyāḥ — konanie; pravartante — začína; vidhāna-uktāḥ — podľa príkazov písiem; satatam — vždy; brahma-vādinām — transcendentalista.

Translation

Překlad

Transcendentalister, der udfører offerhandlinger og askese og yder i velgørenhed i overensstemmelse med de skriftlige regler, indleder derfor altid deres aktiviteter med “oṁ” for at nå den Højeste.

Transcendentalisti preto začínajú vykonávať obete, dobročinnosti a pokánie, nasledujúc pokyny písiem, vždy recitovaním`oṁ', aby tak dosiahli Najvyššieho.

Purport

Význam

FORKLARING: Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Viṣṇus lotusfødder udgør det højeste stadie af hengivenhed. At gøre alt for Guddommens Højeste Personligheds skyld garanterer perfektion i alle forehavender.

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Lotosové nohy Viṣṇua sú najvyššou úrovňou oddanosti. Ak človek všetky svoje činnosti zasvätí Najvyššej Božskej Osobnosti, môže si byť istý, že dosiahne dokonalosti vo všetkých svojich činnostiach.