Skip to main content

TEXT 24

VERSO 24

Tekst

Texto

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synonyms

Sinônimos

tasmāt — derfor; oṁ — som begynder med oṁ; iti — således; udāhṛtya — idet de fremsiger; yajña — af offerhandling; dāna — velgørenhed; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — udførelser; pravartante — påbegyndes; vidhāna- uktāḥ — ifølge skriftlige regler; satatam — altid; brahma-vādinām — transcendentalisternes.

tasmāt — portanto; oṁ — começando com oṁ; iti — assim; udāhṛtya — indicando; yajña — de sacrifício; dāna — caridade; tapaḥ — e penitência; kriyāḥ — execuções; pravartante — começam; vidhāna-uktāḥ — conforme a regulação da escritura; satatam — sempre; brahma-vādinām — dos transcendentalistas.

Translation

Tradução

Transcendentalister, der udfører offerhandlinger og askese og yder i velgørenhed i overensstemmelse med de skriftlige regler, indleder derfor altid deres aktiviteter med “oṁ” for at nå den Højeste.

Portanto, os transcendentalistas, engajados na execução de sacrifícios, caridades e penitências conforme as regulações das escrituras, iniciam sempre com a pronúncia do ‘oṁ’ para alcançar o Supremo.

Purport

Comentário

FORKLARING: Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Viṣṇus lotusfødder udgør det højeste stadie af hengivenhed. At gøre alt for Guddommens Højeste Personligheds skyld garanterer perfektion i alle forehavender.

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Os pés de lótus de Viṣṇu são a plataforma devocional suprema. Tudo o que é executado em nome da Suprema Personalidade de Deus garante a perfeição de todas as atividades.