Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Tekst

Tekst

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synonyms

Synonyms

tasmāt — derfor; oṁ — som begynder med oṁ; iti — således; udāhṛtya — idet de fremsiger; yajña — af offerhandling; dāna — velgørenhed; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — udførelser; pravartante — påbegyndes; vidhāna- uktāḥ — ifølge skriftlige regler; satatam — altid; brahma-vādinām — transcendentalisternes.

tasmāt — seepärast; oṁ — alates silbiga oṁ; iti — sel moel; udāhṛtya — viidates; yajña — ohverduse; dāna — annetuse; tapaḥ — ja askeesi; kriyāḥ — toimingud; pravartante — algavad; vidhāna-uktāḥ — vastavalt pühakirjade regulatsioonile; satatam — alati; brahma-vādīnam — transtsendentalistide.

Translation

Translation

Transcendentalister, der udfører offerhandlinger og askese og yder i velgørenhed i overensstemmelse med de skriftlige regler, indleder derfor altid deres aktiviteter med “oṁ” for at nå den Højeste.

Seepärast alustavad transtsendentalistid ohverdusi, annetusi ja askeese, vastavalt pühakirjade regulatsioonidele, alati silbiga oṁ, et jõuda sedasi toimides Kõigekõrgemani.

Purport

Purport

FORKLARING: Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Viṣṇus lotusfødder udgør det højeste stadie af hengivenhed. At gøre alt for Guddommens Højeste Personligheds skyld garanterer perfektion i alle forehavender.

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam. („Ṛg Veda" 1.22.20) Viṣṇu lootosjalgade teenimine on pühendumuse kõrgeim eesmärk. Kõik tööd muutuvad täiuslikeks, kui neid sooritada Jumala Kõrgeima Isiksuse heaks.