Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Tekst

Text

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synonyms

Synonyms

tasmāt — derfor; oṁ — som begynder med oṁ; iti — således; udāhṛtya — idet de fremsiger; yajña — af offerhandling; dāna — velgørenhed; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — udførelser; pravartante — påbegyndes; vidhāna- uktāḥ — ifølge skriftlige regler; satatam — altid; brahma-vādinām — transcendentalisternes.

tasmāt — therefore; oṁ — beginning with oṁ; iti — thus; udāhṛtya — indicating; yajña — of sacrifice; dāna — charity; tapaḥ — and penance; kriyāḥ — performances; pravartante — begin; vidhāna-uktāḥ — according to scriptural regulation; satatam — always; brahma-vādinām — of the transcendentalists.

Translation

Translation

Transcendentalister, der udfører offerhandlinger og askese og yder i velgørenhed i overensstemmelse med de skriftlige regler, indleder derfor altid deres aktiviteter med “oṁ” for at nå den Højeste.

Therefore, transcendentalists undertaking performances of sacrifice, charity and penance in accordance with scriptural regulations begin always with oṁ, to attain the Supreme.

Purport

Purport

FORKLARING: Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Viṣṇus lotusfødder udgør det højeste stadie af hengivenhed. At gøre alt for Guddommens Højeste Personligheds skyld garanterer perfektion i alle forehavender.

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). The lotus feet of Viṣṇu are the supreme devotional platform. The performance of everything on behalf of the Supreme Personality of Godhead assures the perfection of all activity.