Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Tekst

Verš

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synonyms

Synonyma

tasmāt — derfor; oṁ — som begynder med oṁ; iti — således; udāhṛtya — idet de fremsiger; yajña — af offerhandling; dāna — velgørenhed; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — udførelser; pravartante — påbegyndes; vidhāna- uktāḥ — ifølge skriftlige regler; satatam — altid; brahma-vādinām — transcendentalisternes.

tasmāt — proto; oṁ — začínající s oṁ; iti — takto; udāhṛtya — naznačující; yajña — oběti; dāna — dobročinnosti; tapaḥ — a askeze; kriyāḥ — konání; pravartante — začíná; vidhāna-uktāḥ — podle usměrnění písem; satatam — vždy; brahma-vādinām — transcendentalistů.

Translation

Překlad

Transcendentalister, der udfører offerhandlinger og askese og yder i velgørenhed i overensstemmelse med de skriftlige regler, indleder derfor altid deres aktiviteter med “oṁ” for at nå den Højeste.

Proto transcendentalisté, kteří se chystají vykonat oběť, dát milodar nebo podstoupit askezi, vždy v souladu s usměrněními písem začínají vibrací oṁ, aby dosáhli Nejvyššího.

Purport

Význam

FORKLARING: Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). Viṣṇus lotusfødder udgør det højeste stadie af hengivenhed. At gøre alt for Guddommens Højeste Personligheds skyld garanterer perfektion i alle forehavender.

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20) — lotosové nohy Viṣṇua jsou nejvyšším cílem oddanosti. Dělá-li živá bytost vše pro Nejvyšší Osobnost Božství, jsou tím všechny její činy dokonalé.