Skip to main content

TEXT 4

第4節

Tekst

テキスト

dambho darpo ’bhimānaś ca
krodhaḥ pāruṣyam eva ca
ajñānaṁ cābhijātasya
pārtha sampadam āsurīm
ダンボ ダrポ 'ビマナsh チャ
カロダハ パルシュヤン エワ チャ
アジャナナマ チャビジャタシャヤ
パルタ サンパダン アスリン

Synonyms

Synonyms

dambhaḥ — stolthed; darpaḥ — arrogance; abhimānaḥ — indbildskhed; ca — og; krodhaḥ — vrede; pāruṣyam — brutalitet; eva — afgjort; ca — og; ajñānam — uvidenhed; ca — og; abhijātasya — hos den, der er født af; pārtha — O Pṛthās søn; sampadam — egenskaberne; āsurīm — den dæmoniske natur.

dambhaḥ — プライド; darpaḥ — 傲慢さ; abhimānaḥ — 自負心; ca —そして; krodhaḥ — 怒り; pāruṣyam — 荒々しさ; eva — 確かに; ca —そして; ajñānam —無知;ca — そして; abhijātasya — ~から生まれた人の; pārtha — プリターの息子よ; sampadam — 質; āsurīm — 悪魔的な性質の

Translation

Translation

Stolthed, arrogance, indbildskhed, vrede, brutalitet og uvidenhed – N disse egenskaber tilhører dem, hvis natur er dæmonisk, O Pṛthās søn.

矜持、尊大な態度、自負心、怒り、苛酷な態度、無知。プリターの子よ、これらが悪魔的な性質である。

Purport

Purport

FORKLARING: Dette vers beskriver den direkte vej til helvede. Selv om dæmoniske mennesker ingen principper følger, lader de gerne som om, at de er religiøse og gør fremskridt i åndelig videnskab. De er altid arrogante eller stolte over at have en eller anden uddannelse eller så og så megen velstand. De tragter efter at blive tilbedt af andre og forlanger respekt, selv om de ikke indgyder respekt. De hidser sig op over bagateller, og de taler hårdt i stedet for venligt. De ved ikke, hvad der bør gøres, og hvad der ikke bør gøres. De handler altid lunefuldt ud fra deres egne ønsker, og de anerkender ingen form for autoritet. De antager disse dæmoniske egenskaber lige fra det tidspunkt, deres krop bliver undfanget i deres mødres liv, og efterhånden som de vokser op, udviser de alle disse skæbnesvangre kvaliteter.

この節では地獄への近道が記述されている。悪魔的な人々は実際には宗教の原則に従わないにも拘らず、宗教や精峠神科学にどれほど精通しているかを誇示したがるものである。彼らは常に自分の教育程度や財産を自慢して、他人に対して尊大である。そして人から崇拝され、尊敬されることを望む。些細なことで激怒して苛酷な言葉使いをし、温和な態度をとることがない。何をすべきか、何をすべきでないかを彼らは知らない。全てのことに恣意的で何事も自分の思うように行い、いかなる権威をも承認しない。彼らは胎内にいるときからこれらの悪魔的性質を備えていて、誕生し成長するに応じてこれらの不吉な性質が現れてくるのである。