Skip to main content

TEXT 23

第23節

Tekst

テキスト

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim
ヤハ シャストラ-ヰデエン ウツルjヤ
ワルタテ カマ-カラタハ
ナ サ sイデエン アワプノテエ
ナ スカマ ナ パラマ ガテエン

Synonyms

Synonyms

yaḥ — enhver, der; śāstra-vidhim — skrifternes reguleringer; utsṛjya — efter at have opgivet; vartate — vedbliver; kāma-kārataḥ — med at handle lunefuldt i lyst; na — aldrig; saḥ — han; siddhim — fuldkommenhed; avāpnoti — opnår; na — aldrig; sukham — lykke; na — aldrig; parām — det højeste; gatim — fuldkomne stade.

yaḥ — ~である誰もが; śāstra-vidhim — 教典の規則; utsṛjya — 放棄する; vartate — とどまる;kāma-kārataḥ — 欲望のおもむくまま行動すること; na — 決して~でない; saḥ —彼は; siddhim — 完成; avāpnoti — 達成する; na —決して~でない;sukham — 幸福; na —決して~でない; parām — 至高の;gatim — 完成段階

Translation

Translation

Den, der forkaster skrifternes påbud og handler efter sit eget hoved, opnår hverken fuldkommenhed, lykke eller det højeste mål.

教典の教えを放棄し欲望のおもむくままに行動する者は、完成を達成することも幸福を手にすることも、そして至高の目的地に至ることもできない。

Purport

Purport

FORKLARING: Som før nævnt bliver śāstra-vidhi, śāstraernes anvisninger, givet til menneskesamfundets forskellige kaster og ordener. Alle forventes at følge disse regler og forskrifter. Hvis man ikke følger dem, men lunefuldt gør, hvad man har lyst til for at opfylde sit begær, sin grådighed og sine ønsker, bliver ens liv aldrig perfekt. Man kan med andre ord have teoretisk viden om alt dette, men hvis man ikke handler på det i sit eget liv, må man siges at være den laveste blandt mennesker. Et levende væsen i den menneskelige livsform forventes at være intelligent og følge de regler, der er afstukket for at ophøje ens liv til det højeste stade, men hvis man ikke følger dem, fornedrer man sig selv. Men selv om man følger alle regler, forskrifter og moralske principper uden i sidste ende at komme til stadiet af forståelse af den Højeste Herre, er al ens viden til ingen nytte. Og selv hvis man accepterer Guds eksistens, men ikke engagerer sig i Herrens tjeneste, er ens bestræbelse omsonst. Man bør derfor gradvist ophøje sig til niveauet af Kṛṣṇa-bevidsthed og hengiven tjeneste. Det er da og kun da, at man kan opnå det højeste fuldkomne stadie.

前述のようにシャーストラ・ヴィディ(教典の指示)は、様々なカーストや人間社会の階級に応じてそれぞれに与えられていて、誰もがこれらの規定原則を守るべきである。これらの原則に従わず、情欲、渇望、欲望のおもむくままに行動するならば、決して人生の完成を達成することはできない。つまり理論的にはこれらを理解しても、実践しない人は最下級の人間とみなされるのである。人間という生命形態の中にいる生命体は知性を乱してはならず、自分の生命を最高段階に到らせるための規則に従うべきであり、それらに従わなければ堕ちていくことになるのである。しかしこれらの規定原則や道徳律に従っていても最終的に至上主を理解する段階に達しなければ、その全知識は無益である。そしてたとえ神の存在を認めたとしても、実際に神に奉仕しなければこれもまた無益なことである。それゆえ人はしだいに自分をクリシュナ意識と献身奉仕の段階まで高めるよう努力すべきである。その段階に達してこそ最高完成段階に達することができるのであって、それ以外に方法はない。

Ordet kāma-kārataḥ er meget betydningsfuldt. En person, der bevidst bryder reglerne, handler af lyst. Han ved, at det er forbudt, men gør det alligevel. Dette kaldes at handle lunefuldt. Han ved, hvad han har at gøre, men gør det alligevel ikke. Derfor kaldes han lunefuld. Den slags mennesker er bestemt til at blive fordømt af den Højeste Herre. Sådanne personer kan ikke nå den fuldkommenhed, der er tiltænkt menneskelivet. Menneskelivets formål er især, at man skal rense sin eksistens, og den, der ikke følger reglerne og forskrifterne, kan ikke rense sig selv og heller ikke opnå det virkelige stadie af lykke.

カーマ・カーラタという語は非常に重要である。意図的に規則を破る人は欲望に動かされていて、禁止されているのを承知の上であえて犯すのである。これが恣意的行動と呼ばれるものである。すべきことを意図的に行わない人のことを恣意的であるという。そのような人々は至上主から罰を受けなければならず、人間生活の目的である精神的完成に達することはできない。人間生活は自らの存在を浄化するためにあり、規定原則を守らない人は自分を浄化することができず、真の幸福の段階に達することのも不可能である。