Skip to main content

TEXT 19

第19節

Tekst

テキスト

yo mām evam asammūḍho
jānāti puruṣottamam
sa sarva-vid bhajati māṁ
sarva-bhāvena bhārata
ヨ マン エワン アサンムド
ジャナテエ プルショタマン
サ サルワ-ヰダ バジャテエ ママ
サルワ-バヱナ バラタ

Synonyms

Synonyms

yaḥ — enhver, der; mām — Mig; evam — således; asammūḍhaḥ — uden tvivl; jānāti — kender; puruṣa-uttamam — Guddommens Højeste Personlighed; saḥ — han; sarva-vit — kenderen af alting; bhajati — yder hengiven tjeneste; mām — til Mig; sarva-bhāvena — i alle henseender; bhārata — O Bharatas efterkommer.

yaḥ — ~である人は誰でも; mām —私に; evam — このように; asammūḍhaḥ— 疑いもなく; jānāti — 知る; puruṣa-uttamam — バガヴァーン; saḥ —彼は; sarva-vit — 全てを知るもの; bhajati — 献身奉仕をする;mām — 私に; sarva-bhāvena — あらゆる点において; bhārata —バーラタの息子よ

Translation

Translation

Den, der uden at tvivle kender Mig som Guddommens Højeste Personlighed, ved alt. Han engagerer sig derfor fuldstændigt i hengiven tjeneste til Mig, O Bharatas efterkommer.

わたしがバガヴァーンであることを知る者は疑いなく全てのことを知る。バラタの子よ、ゆえにそのような者は完全な献身奉仕を行う。

Purport

Purport

FORKLARING: Der er mange filosofiske spekulationer om de levende væsener og den Højeste Absolutte Sandheds naturlige positioner. Her forklarer Guddommens Højeste Personlighed klart og tydeligt, at alle, der ved, at Kṛṣṇa er den Højeste Person, faktisk ved alt. Den, der kun har ufuldkommen kundskab, fortsætter med blot at spekulere over den Absolutte Sandhed, men den, der har perfekt viden, engagerer sig direkte i Kṛṣṇa-bevidsthed, den Højeste Herres hengivne tjeneste, uden at spilde sin kostbare tid. Denne kendsgerning bliver understreget igen og igen gennem hele Bhagavad-gītā. Ikke desto mindre er der så mange stædige Bhagavad-gītā-kommentatorer, der tror, at den Højeste Absolutte Sandhed og de levende væsener er én og samme ting.

生命体と至上絶対真理の本質的な立場については多くの哲学的思索がなされている。この節ではバガヴァーン自らが、クリシュナを知る者は一切を知るとされている。不完全な理解を持つ者はただ思索し続けるだけだが、完全な理解者は貴重な時間を浪費せずに直接クリシュナ意識すなわち献身奉仕を行う。『バガヴァッド・ギーター』の全篇を通じて、この事実があらゆる段階で強調されているのである。しかし、今なお頑迷なギーター解説者が後を断たず、絶対真理と生命体が同一のものであると考えている。

Vedisk viden kaldes śruti, hvilket sigter til at lære ved at lytte. I virkeligheden bør man få det vediske budskab fra autoriteter som Kṛṣṇa og Hans repræsentanter. Her differentierer Kṛṣṇa alt vældigt fint, og man bør høre fra denne kilde. Blot at høre som svin er ikke nok. Man skal kunne forstå, hvad autoriteterne siger. Man må ikke blot spekulere akademisk. Man bør ydmygt høre fra Bhagavad-gītā, at disse levende væsener altid er underordnet Guddommens Højeste Personlighed. Alle, der kan forstå dette, sådan som Guddommens Højeste Personlighed, Śrī Kṛṣṇa, forklarer det, kender Vedaernes formål. Der er ingen andre, der kender Vedaernes formål.

ヴェーダ知識はシュルティ、すなわち聴聞により学ぶものとされている。ヴェーダ知識はクリシュナやクリシュナの代理者のような権威から説明を聞いて学ぶべきものなのである。ここで無上の教えを主から聞きとらなければならない。豚のようにただ聞くだけでは充分ではない。私たちは権威者から聞いて理解しなければならないが、それは学術的に思索するという意味ではない。生命体は全て常にバガヴァーンに従属しているということを私たちは『バガヴァッド・ギーター』から素直に学ぶべきである。バガヴァーン、クリシュナが確言しておられるように、それが理解できる人はヴェーダの究極的目的を知っているのである。それ以外の人がヴェーダの目的を知ることは不可能である。

Ordet bhajati er meget vigtigt. Mange steder bliver ordet bhajati brugt i forbindelse med den Højeste Herres tjeneste. Hvis en person er engageret i fuldstændig Kṛṣṇa-bevidsthed, Herrens hengivne tjeneste, er det tegn på, at han har forstået al vedisk viden. I vaiṣṇava-paramparāen forklares det, at hvis man er engageret i Kṛṣṇas hengivne tjeneste, er der ikke brug for nogen anden åndelig metode til at forstå den Højeste Absolutte Sandhed. Man har allerede nået målet, for man er engageret i Herrens hengivne tjeneste. Man har lagt alle de indledende metoder til forståelse bag sig. Men hvis man efter at have spekuleret i hundredvis og tusindvis af liv ikke er kommet til den forståelse, at Kṛṣṇa er Guddommens Højeste Personlighed, og at man må overgive sig til Ham, har alle ens spekulationer i alle de mange år og liv været et nyttesløst tidsspilde.

「バジャティ」という語は大きな意味を持つ。普通にこの語は至上主への奉仕に関して用いられる。完全なクリシュナ意識に満ちて至上主に献身奉仕をしている人はヴェーダの知識を全て理解しているのである。ヴァイシュナヴァ・パランパラーによれば、クリシュナに献身奉仕を捧げる人は他に至上絶対真理を悟る修行をする必要はないといわれている。なぜなら献身奉仕を行うことにより、すでにその悟りに達しているからである。しかし何十万回の生涯をかけて思索を重ねても、クリシュナがバガヴァーンであり、その御方に服従しなければならないと悟らなければ、その長年、幾生涯にもわたる思索は時間の浪費にすぎないのである。