Skip to main content

TEXT 14

TEXT 14

Tekst

Verš

ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham
ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham

Synonyms

Synonyma

aham — Jeg; vaiśvānaraḥ — Min fuldstændige del som fordøjelsesilden; bhūtvā — idet jeg bliver; prāṇinām — af alle levende væsener; deham — i kroppen; āśritaḥ — situeret; prāṇa — den udadgående luft; apāna — den nedadgående luft; samāyuktaḥ — holder i balance; pacāmi — Jeg fordøjer; annam — føde; catuḥ-vidham — de fire slags.

aham — Já; vaiśvānaraḥ — Má úplná část v podobě trávicího ohně; bhūtvā — stávající se; prāṇinām — všech živých bytostí; deham — v tělech; āśritaḥ — setrvávající; prāṇa — vycházející vzduch; apāna — vzduch směřující dolů; samāyuktaḥ — udržující v rovnováze; pacāmi — trávím; annam — potrava; catuḥ-vidham — čtyři druhy.

Translation

Překlad

Jeg er fordøjelsesilden i alle levende væseners kroppe, og Jeg slutter Mig til den udadgående og indadgående livsluft for at fordøje de fire slags føde.

Jsem trávicí oheň v tělech všech živých bytostí a ve spojení s vycházejícím a vcházejícím vzduchem života trávím čtyři druhy potravy.

Purport

Význam

FORKLARING: Ifølge āyurvedisk śāstra er der i maven en ild, der fordøjer al mad, der kommer ned i maven. Når ilden ikke brænder, føler man ingen sult, og når ilden er i orden, bliver vi sultne. Nogle gange, hvis der ikke er ordentlig gang i ilden, er det nødvendigt med behandling. Under alle omstændigheder repræsenterer denne ild Guddommens Højeste Personlighed. Vediske mantraer (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 5.9.1) bekræfter også, at den Højeste Herre eller Brahman befinder Sig i maven i form af ild og fordøjer alle former for mad (ayam agnir vaiśvānaro yo ’yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate). Eftersom Han således hjælper til med fordøjelsen af alle former for mad, er det levende væsen ikke uafhængigt, når det kommer til at spise. Medmindre den Højeste Herre hjælper ham med at fordøje, kan han ikke spise. Således både frembringer og fordøjer Han maden, og ved Hans nåde nyder vi livet. Dette bekræftes også i Vedānta-sūtra (1.2.27) med ordene śabdādibhyo ’ntaḥ pratiṣṭhānāc ca: Herren befinder Sig i lyden og i kroppen, i luften og selv i maven som fordøjelseskraften. Der er fire slags mad. Noget drikkes, noget tygges, noget slikkes op, og noget suges op, og Han er fordøjelseskraften for dem alle.

Z védské śāstry víme, že v žaludku je oheň, jenž tráví všechno jídlo, které sníme. Když nehoří, nemáme pocit hladu, a když hoří patřičným způsobem, tak hlad dostaneme. Někdy nehoří, jak má, a pak je zapotřebí se léčit. Tento oheň je zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství. Védské mantry (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 5.9.1) dokládají, že Nejvyšší Pán či Brahman je v našem žaludku v podobě ohně a tráví všechnu potravu (ayam agnir vaiśvānaro yo 'yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate). Jelikož pomáhá s trávením veškeré potravy, je zřejmé, že živá bytost není v jedení nezávislá. Kdyby jí Nejvyšší nepomáhal trávit, nemohla by jíst. Pán tedy vytváří a tráví potravu a díky Jeho milosti si užíváme života. Totéž je potvrzeno ve Vedānta-sūtře (1.2.27). Śabdādibhyo 'ntaḥ pratiṣṭhānāc ca — Pán je ve zvuku, v těle, ve vzduchu a jako trávicí síla dokonce i v žaludku. Potrava se dělí na čtyři druhy podle toho, zda se polyká, žvýká, líže nebo saje, a ve všech čtyřech případech je trávicí silou Nejvyšší Pán.