Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Текст

yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ
йатанто йоґінаш́ чаінам̇
паш́йантй а̄тманй авастгітам
йатанто ’рй акр̣та̄тма̄но
наінам̇ паш́йантй ачетасах̣

Synonyms

Послівний переклад

yatantaḥ — stræbende; yoginaḥ — transcendentalister; ca — også; enam — denne (sjæl); paśyanti — de kan se; ātmani — i selvet; avasthitam — situeret; yatantaḥ — stræbende; api — skønt; akṛta-ātmānaḥ — de, som ikke er selvrealiserede; na — ikke; enam — denne (sjæl); paśyanti — ser; acetasaḥ — de, hvis sind er uudviklede.

йатантах̣—ті, хто докладає зусиль; йоґінах̣—трансценденталісти; ча—також; енам—його; паш́йанті—можуть бачити; а̄тмані—у собі; авастгітам—розташованого; йатантах̣—ті, хто докладають зусиль; апі—хоча; акр̣та-а̄тма̄нах̣—ті, що не досягли самореалізації; на—не; енам—його; паш́йанті—бачать; ачетасах̣—убогі розумом.

Translation

Переклад

Den stræbende transcendentalist, der er situeret i selverkendelse, kan se alt dette klart. Men de, hvis sind ikke er udviklede, og som ikke er forankrede i selverkendelse, kan ikke se, hvad der foregår, selv om de forsøger.

Наполегливі трансценденталісти, які досягли самоусвідомлення, можуть ясно бачити все це. Але люди, бідні на розум, що не усвідомили себе, не здатні збагнути, що відбувається, навіть якщо докладають зусиль.

Purport

Коментар

FORKLARING: Der findes mange transcendentalister på vejen til åndelig selverkendelse, men den, der ikke er situeret i selverkendelse, kan ikke se, hvordan tingene forandrer sig i det levende væsens krop. I denne forbindelse er ordet yoginaḥ betydningsfuldt. I vore dage er der mange såkaldte yogīer, og der er mange såkaldte yoga-selskaber, men i virkeligheden er de blinde, når det kommer til selverkendelse. De er blot knyttede til nogle gymnastiske øvelser og er tilfredse, hvis kroppen er sund og velbygget. Derudover har de ingen viden. De kaldes yatanto ’py akṛtātmānaḥ. Selv om de forsøger sig inden for et såkaldt yoga-system, er de ikke selvrealiserede. Sådanne mennesker kan ikke forstå sjælevandringsprocessen. Kun de, der udøver virkelig yoga og har erkendt selvet, verden og den Højeste Herre – med andre ord de Kṛṣṇa-bevidste bhakti-yogīer, der er engageret i ren hengiven tjeneste – kan forstå, hvad der foregår.

Існує чимало трансценденталістів, які йдуть шляхом духовного самоусвідомлення, однак той, хто ще не осягнув своєї сутності, не може бачити, яким чином у тілі живої істоти відбуваються зміни. В зв’язку з цим велике значення має слово йоґінах̣. Насьогодні є багато так званих «йоґів», які засновують так звані «товариства йоґи», але насправді вони сліпі в питаннях самоусвідомлення. Вони просто захоплюються певними гімнастичними вправами і задоволені, якщо мають гарну статуру й здоров’я. Іншого знання у них немає. Їх називають йатанто ’пй акр̣та̄тма̄нах̣. Попри всі їхні зусилля опанувати так звану «йоґу», вони не досягають самоусвідомлення. Такі люди не здатні зрозуміти процес переселення душі. Лише ті, що йдуть шляхом йоґи й усвідомили себе, навколишній світ і Верховного Господа, тобто бгакті-йоґи, або ж віддані, що присвятили себе чистому відданому служінню в свідомості Кр̣шн̣и, — лише вони здатні зрозуміти, яким чином усе відбувається.