Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Tekst

Verš

yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ
yatanto yoginaś cainaṁ
paśyanty ātmany avasthitam
yatanto ’py akṛtātmāno
nainaṁ paśyanty acetasaḥ

Synonyms

Synonyma

yatantaḥ — stræbende; yoginaḥ — transcendentalister; ca — også; enam — denne (sjæl); paśyanti — de kan se; ātmani — i selvet; avasthitam — situeret; yatantaḥ — stræbende; api — skønt; akṛta-ātmānaḥ — de, som ikke er selvrealiserede; na — ikke; enam — denne (sjæl); paśyanti — ser; acetasaḥ — de, hvis sind er uudviklede.

yatantaḥ — usilující; yoginaḥ — transcendentalisté; ca — také; enam — toto; paśyanti — mohou vidět; ātmani — na úrovni vlastního já; avasthitam — spočívající; yatantaḥ — usilující; api — i když; akṛta-ātmānaḥ — ti, kdo nedosáhli seberealizace; na — ne; enam — toto; paśyanti — vidí; acetasaḥ — mající nevyvinutou mysl.

Translation

Překlad

Den stræbende transcendentalist, der er situeret i selverkendelse, kan se alt dette klart. Men de, hvis sind ikke er udviklede, og som ikke er forankrede i selverkendelse, kan ikke se, hvad der foregår, selv om de forsøger.

Usilující transcendentalisté, kteří setrvávají na úrovni vlastního já, jsou schopni toto vše vidět jasně. Avšak ti, jejichž mysl není vyvinuta a kteří seberealizace nedosáhli, nemohou vidět, k čemu dochází, i když se o to pokoušejí.

Purport

Význam

FORKLARING: Der findes mange transcendentalister på vejen til åndelig selverkendelse, men den, der ikke er situeret i selverkendelse, kan ikke se, hvordan tingene forandrer sig i det levende væsens krop. I denne forbindelse er ordet yoginaḥ betydningsfuldt. I vore dage er der mange såkaldte yogīer, og der er mange såkaldte yoga-selskaber, men i virkeligheden er de blinde, når det kommer til selverkendelse. De er blot knyttede til nogle gymnastiske øvelser og er tilfredse, hvis kroppen er sund og velbygget. Derudover har de ingen viden. De kaldes yatanto ’py akṛtātmānaḥ. Selv om de forsøger sig inden for et såkaldt yoga-system, er de ikke selvrealiserede. Sådanne mennesker kan ikke forstå sjælevandringsprocessen. Kun de, der udøver virkelig yoga og har erkendt selvet, verden og den Højeste Herre – med andre ord de Kṛṣṇa-bevidste bhakti-yogīer, der er engageret i ren hengiven tjeneste – kan forstå, hvad der foregår.

Mnoho transcendentalistů je na cestě duchovní seberealizace, ale ten, kdo na úrovni seberealizace nespočinul, nemůže vidět, jaké změny probíhají v těle živé bytosti. Významné je v této souvislosti slovo yoginaḥ. V dnešní době najdeme mnoho takzvaných yogīnů a takzvaných jógových společností, ale ve věci seberealizace jsou ve skutečnosti slepí. Pouze se odevzdaně věnují jistým gymnastickým cvikům a jsou spokojení, když mají dobře stavěná a zdravá těla. O ničem jiném nevědí. Jsou tu popisováni slovy yatanto 'py akṛtātmānaḥ: i když vyvíjejí úsilí v takzvaném systému yogy, nedosáhli seberealizace. Takoví lidé nemohou pochopit převtělování duše. Jedině ti, kdo se opravdu věnují skutečné yoze a poznali své vlastní já, svět a Nejvyššího Pána — tedy bhakti-yogīni, zaměstnaní čistou oddanou službou na úrovni vědomí Kṛṣṇy — mohou vědět, jak se věci dějí.