Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Tekst

Текст

utkrāmantaṁ sthitaṁ vāpi
bhuñjānaṁ vā guṇānvitam
vimūḍhā nānupaśyanti
paśyanti jñāna-cakṣuṣaḥ
уткра̄мантам̇ стгітам̇ ва̄пі
бгун̃джа̄нам̇ ва̄ ґун̣а̄нвітам
вімӯд̣га̄ на̄нупаш́йанті
паш́йанті джн̃а̄на-чакшушах̣

Synonyms

Послівний переклад

utkrāmantam — idet han forlader sin krop; sthitam — idet han er situeret i kroppen; api — enten; bhuñjānam — idet han nyder; — eller; guṇa-anvitam — under fortryllelse af den materielle naturs kvaliteter; vimūḍhāḥ — tåbelige personer; na — aldrig; anupaśyanti — kan se; paśyanti — kan se; jñāna-cakṣuṣaḥ — de, der har kundskabens øjne.

уткра̄мантам—того, хто залишає тіло; стгітам—розташованого в тілі; ва̄ апі—або; бгун̃джа̄нам—того, хто насолоджується; ва̄— або; ґун̣а-анвітам—зачарованого ґун̣ами матеріальної природи; вімӯд̣га̄х̣—нерозумні; на—ніколи; анупаш́йанті—можуть бачити; паш́йанті—може бачити; джн̃а̄на-чакшушах̣—той, хто дивиться очима знання.

Translation

Переклад

De tåbelige kan ikke forstå, hvordan et levende væsen kan forlade sin krop, og de kan heller ikke forstå, hvilken slags krop han nyder under fortryllelse af naturens kvaliteter. Men den, hvis øjne er trænet i viden, kan se alt dette.

Нерозумні не здатні зрозуміти, яким чином жива істота залишає своє тіло, як не розуміють вони і того, чим же вони насправді насолоджуються, зачаровані ґун̣ами природи. Але той, чиї очі просвітлені знанням, може бачити все це.

Purport

Коментар

FORKLARING: Ordet jñāna-cakṣuṣaḥ er meget betydningsfuldt. Uden kundskab kan man ikke forstå, hvordan et levende væsen forlader sin nuværende krop, hvilken slags krop han får i næste liv, eller tilmed hvorfor han lever i en bestemt slags krop. Dette kræver megen viden, der må læres fra Bhagavad-gītā og lignende litteratur, som man hører fra en ægte åndelig mester. Den, der er oplært til at se alle disse ting, er heldig. Alle levende væsener forlader deres kroppe under bestemte omstændigheder, de lever under bestemte omstændigheder, og de nyder under bestemte omstændigheder under den materielle naturs fortryllelse. Som følge deraf lider de forskellige former for lykke og lidelse under illusionen om sansenydelse. De, der bestandigt bedrages af lyst og begær, mister enhver evne til at forstå, hvordan de skifter krop, og hvordan de befinder sig i en bestemt krop. De kan simpelthen ikke begribe det. De, der har udviklet åndelig viden, kan imidlertid se, at ånden er forskellig fra kroppen og udskifter sin krop og nyder på forskellige måder. En person med en sådan viden kan forstå, hvordan det betingede levende væsen lider i denne materielle eksistens. De, der er højt udviklede i Kṛṣṇa- bevidsthed, gør derfor deres bedste for at videregive denne kundskab til folk i almindelighed, for deres betingede liv er et meget stort problem. De burde komme ud af det, blive Kṛṣṇa-bevidste og befri sig selv, så de kan blive overført til den åndelige verden.

Слово джн̃а̄на-чакшушах̣ тут дуже важливе. Той, хто позбавлений знання, не може збагнути, яким чином жива істота залишає своє нинішнє тіло, ні того, якого виду тіло вона отримає в наступному житті, ні навіть того, чому зараз вона перебуває саме в такій тілесній формі. Розуміння цього потребує великих знань, які можна отримати з Бгаґавад-ґı̄ти й інших подібних джерел лише за посередництвом істинного духовного вчителя. Щасливою є та людина, яка готова засвоїти ці знання. Кожна жива істота залишає своє тіло за певних обставин, і за певних умов живе й насолоджується, зачарована матеріальною природою. Вона зазнає різного роду щастя й горя, прагнучи ілюзорних почуттєвих насолод. Люди, що вічно охоплені хтивістю й бажаннями, втрачають саму здатність збагнути мінливу природу свого тіла і своє перебування в ньому. Вони не можуть осягти це таїнство. Однак, людина, яка розвинула в собі духовне розуміння, може збагнути відмінність духу від тіла, зрозуміти, яким чином він міняє тіла і як насолоджується. Людина, яку наділено таким знанням, може бачити, як обумовлена жива істота страждає в матеріальному тілі. Тому ті, що перебувають на високому рівні свідомості Кр̣шн̣и, докладають усіх зусиль, щоб донести це знання до людей, чиє обумовлене життя сповнене горя. Розвиваючи свідомість Кр̣шн̣и, люди зможуть вийти із свого вбогого стану, щоб, звільнившись, перейти в духовний світ.