Skip to main content

TEXT 21

제21절

Tekst

원문

arjuna uvāca
kair liṅgais trīn guṇān etān
atīto bhavati prabho
kim-ācāraḥ kathaṁ caitāṁs
trīn guṇān ativartate
아르주나 우바짜 arjuna uvāca
까이르 링가이스 뜨린 구난 에딴 kair liṅgais trīn guṇān etān
아띠또 바바띠 쁘라보 atīto bhavati prabho
낌 아짜라 까탐 짜이땀스 kim-ācāraḥ kathaṁ caitāṁs
뜨린 구난 아띠바르따떼 trīn guṇān ativartate

Synonyms

동의어

arjunaḥ uvāca — Arjuna sagde; kaiḥ — med hvilke; liṅgaiḥ — kendetegn; trīn — tre; guṇān — kvaliteter; etān — alle disse; atītaḥ — en, der har transcenderet; bhavati — er; prabho — O min Herre; kim — hvilken; ācāraḥ — opførsel; katham — hvordan; ca — også; etān — disse; trīn — tre; guṇān — kvaliteter; ativartate — han transcenderer.

아르주나 우바짜: 아르주나가 말했다, 까이히: 그것으로, 링가이히: 징후들, 뜨린: 세 가지, 구난: 자질들, 에딴: 이 모든 것들, 아띠따하: 초월한, 바바띠: 이다, 쁘라보: 오 나의 주님, 낌: 무엇, 아짜라하: 행위, 까탐: 어떻게, 짜: 또한, 에딴: 이것들, 뜨린: 세 가지, 구난: 자질들, 아띠바르따떼: 초월하다.

Translation

번역

Arjuna spurgte: O min kære Herre, hvad kendetegner en person, der er transcendental til disse tre kvaliteter? Hvordan opfører han sig, og hvordan sætter han sig ud over naturens kvaliteter?

아르주나가 여쭈었습니다: 오 나의 소중한 주님, 어떠한 징후로 이 세 가지 양태를 초월했다는 것을 알 수 있습니까? 그런 자는 어떻게 행동합니까? 그리고 그는 어떻게 이 물질의 양태를 초월합니까?

Purport

주석

FORKLARING: Arjunas spørgsmål i dette vers er yderst relevante. Han vil gerne vide, hvad symptomerne er på en person, der allerede har hævet sig over de materielle kvaliteter. Først spørger han om, hvad der kendetegner en sådan transcendental person. Hvordan kan man vide, at han allerede har sat sig ud over indflydelsen fra den materielle naturs kvaliteter? Det andet spørgsmål går på, hvordan han lever, og hvad han foretager sig. Er hans handlinger regulerede eller uregulerede? Dernæst spørger Arjuna om, hvad man skal gøre for at nå den transcendentale natur. Det er meget vigtigt at vide. Medmindre man kender den direkte måde til hele tiden at være transcendentalt situeret på, kan det ikke lade sig gøre at udvise symptomerne derpå. Alle disse spørgsmål fra Arjuna er således meget vigtige, og Herren besvarer dem nu.

이 절에서 아르주나가 한 질문은 매우 적절하다. 그는 물질의 양태를 이미 초월한 자의 징후를 알고자 한다. 그는 우선 그러한 초월한 자의 징후가 어떠한지 묻는다. 어떤 사람이 물질적 본성의 양태를 이미 초월했다는 것을 어떻게 알 수 있는가? 두 번째 질문은 그런 사람은 어떻게 살며 그의 행동은 어떠한지이다. 그들은 자신을 다스릴 수 있는지 아니면 그렇지 않은지? 그다음 아르주나는 어떠한 수단으로 초월적 본성을 얻을 수 있는지 묻는다. 이것은 아주 중요하다. 우리가 항상 초월적 위치에 있을 수 있는 직접적 방법을 모르는 한, 초월함의 징후를 보일 수 없다. 그래서 아르주나가 한 이 모든 질문은 매우 중요하고 주께서 그것에 답하신다.