Skip to main content

TEXT 21

第21節

Tekst

テキスト

arjuna uvāca
kair liṅgais trīn guṇān etān
atīto bhavati prabho
kim-ācāraḥ kathaṁ caitāṁs
trīn guṇān ativartate
arjuna uvāca
kair liṅgais trīn guṇān etān
atīto bhavati prabho
kim-ācāraḥ kathaṁ caitāṁs
trīn guṇān ativartate

Synonyms

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna sagde; kaiḥ — med hvilke; liṅgaiḥ — kendetegn; trīn — tre; guṇān — kvaliteter; etān — alle disse; atītaḥ — en, der har transcenderet; bhavati — er; prabho — O min Herre; kim — hvilken; ācāraḥ — opførsel; katham — hvordan; ca — også; etān — disse; trīn — tre; guṇān — kvaliteter; ativartate — han transcenderer.

arjunaḥ uvāca — アルジュナは言った; kaiḥ — それによって; lińgaiḥ — 徴候; trīn — 三つ; guṇān — 質; etān — これら全ての;atītaḥ — 超越して; bhavati — ~である; prabho — おお、私の主よ; kim — 何; ācāraḥ — 振る舞い; katham — どのように; ca — もまた; etān — これらの; trīn — 三つ; guṇān —質;ativartate — 超越する

Translation

Translation

Arjuna spurgte: O min kære Herre, hvad kendetegner en person, der er transcendental til disse tre kvaliteter? Hvordan opfører han sig, og hvordan sætter han sig ud over naturens kvaliteter?

アルジュナ問う。主よ、三様式を超越した人の徴候は何ですか。そのような人はどのように行動し、そしてどのようにして三様式を超越したのですか。

Purport

Purport

FORKLARING: Arjunas spørgsmål i dette vers er yderst relevante. Han vil gerne vide, hvad symptomerne er på en person, der allerede har hævet sig over de materielle kvaliteter. Først spørger han om, hvad der kendetegner en sådan transcendental person. Hvordan kan man vide, at han allerede har sat sig ud over indflydelsen fra den materielle naturs kvaliteter? Det andet spørgsmål går på, hvordan han lever, og hvad han foretager sig. Er hans handlinger regulerede eller uregulerede? Dernæst spørger Arjuna om, hvad man skal gøre for at nå den transcendentale natur. Det er meget vigtigt at vide. Medmindre man kender den direkte måde til hele tiden at være transcendentalt situeret på, kan det ikke lade sig gøre at udvise symptomerne derpå. Alle disse spørgsmål fra Arjuna er således meget vigtige, og Herren besvarer dem nu.

In this verse, Arjuna’s questions are very appropriate. He wants to know the symptoms of a person who has already transcended the material modes. He first inquires of the symptoms of such a transcendental person. How can one understand that he has already transcended the influence of the modes of material nature? The second question asks how he lives and what his activities are. Are they regulated or nonregulated? Then Arjuna inquires of the means by which he can attain the transcendental nature. That is very important. Unless one knows the direct means by which one can be situated always transcendentally, there is no possibility of showing the symptoms. So all these questions put by Arjuna are very important, and the Lord answers them.