Skip to main content

TEXT 2

제2절

Tekst

원문

idaṁ jñānam upāśritya
mama sādharmyam āgatāḥ
sarge ’pi nopajāyante
pralaye na vyathanti ca
이담 갸남 우빠스리땨 idaṁ jñānam upāśritya
마마 사다르먐 아가따하 mama sādharmyam āgatāḥ
사르게’삐 노빠자얀떼 sarge ’pi nopajāyante
쁘랄라예 나 뱌탄띠 짜 pralaye na vyathanti ca

Synonyms

동의어

idam — denne; jñānam — viden; upāśritya — efter at have søgt tilflugt hos; mama — Min; sādharmyam — samme natur; āgatāḥ — efter at have opnået; sarge api — selv i skabelsen; na — aldrig; upajāyante — de fødes; pralaye — i udslettelsen; na — ej heller; vyathanti — de forstyrres; ca — også.

이담: 이것, 갸남: 지식, 우빠스리땨: 은신하는, 마마: 나의, 사다르먐: 같은 본성, 아가따하: 얻게 된다, 사르게 아삐: 창조에서조차, 나: 결코, 우빠자얀떼: 태어난, 쁘랄라예: 소멸에서, 나: 아닌, 뱌탄띠: 마음이 동요하는, 짜: 또한.

Translation

번역

Ved at blive fast forankret i denne viden kan man opnå Min transcendentale natur. Således grundfæstet fødes man ikke igen, når der er skabelse på ny eller bliver forstyrret ved tiden for tilintetgørelsen.

이 지식에 확고함으로써 생명체는 나와 같은 초월적 본성을 얻을 수 있느니라. 이를 확립함으로써 창조 때에도 태어나지 않을 것이며, 파괴 때에도 동요하지 않을 것이다.

Purport

주석

FORKLARING: Når man først har fået perfekt transcendental viden, opnår man kvalitativ lighed med Guddommens Højeste Personlighed og bliver fri for gentagelsen af fødsel og død. Man mister imidlertid ikke sin identitet som en individuel sjæl. Det fremgår af den vediske litteratur, at de befriede sjæle, der har nået de transcendentale planeter i den åndelige verden, bestandigt ser op til den Højeste Herres lotusfødder ved at være engageret i Hans transcendentale kærlighedstjeneste. Så selv efter befrielsen mister de hengivne ikke deres individuelle identiteter.

완벽한 초월적 지식을 얻은 후, 우리는 최고인격신과 질적으로 동일하게 되어 생사의 반복에서 벗어나게 된다. 그러나 개별 영혼으로서 우리는 우리 정체성을 잃지 않는다. 베다 문헌을 통해 영적 하늘의 초월적 행성에 이른 해방된 영혼들은 항상 지고한 주의 연꽃 같은 발을 바라보며, 당신을 향한 초월적 사랑의 봉사에 임한다는 것을 알 수 있다. 그래서 해방을 이룬 후에도 헌애자들은 각자의 정체성을 잃지 않는다.

Normalt er enhver form for viden, vi får i den materielle verden, forurenet af den materielle naturs tre kvaliteter. Viden, der er ubesmittet af naturens tre kvaliteter, kaldes transcendental viden. Så snart man er forankret i denne transcendentale kundskab, befinder man sig på samme niveau som den Højeste Person. De, der er uden kundskab om den åndelige verden, hævder, at efter at være befriet fra den materielle forms materielle handlinger bliver denne åndelige identitet formløs og uden variation. Men ligesom der er materiel variation i denne verden, er der også variation i den åndelige verden. De, der er uvidende om dette, tror, at åndelig eksistens er det modsatte af materiel mangfoldighed. Men i den åndelige verden får man i virkeligheden en åndelig form. Der foregår åndelige aktiviteter der, og den åndelige situation kaldes hengivent liv. Den atmosfære siges at være ubesmittet, og der er man kvalitativt lig med den Højeste Herre. Man skal udvikle alle de åndelige kvaliteter for at få en sådan viden. Ved således at udvikle åndelige kvaliteter bliver man hverken påvirket af den materielle verdens skabelse eller ødelæggelse.

일반적으로 물질계에서 우리가 얻는 지식은 무엇이든 물질적 본성의 세 가지 양태로 오염되어 있다. 물질의 세 가지 양태에 오염되지 않은 지식을 초월적 지식이라고 한다. 우리가 초월적 지식에 이르는 즉시, 지고한 인간과 같은 경지에 오르는 것이다. 영적 하늘에 관한 지식이 없는 자들은 물질적 형태를 갖춘 물질적 행위에서 벗어난 다음, 어떠한 다양성도 없는 무형의 영적 정체성이 된다고 주장한다. 그러나 이 세상에 물질의 다양성이 존재하는 것처럼 영계에도 다양성이 존재한다. 이것을 모르는 자들은 영적 존재는 물질적 다양성과 반대라고 생각한다. 그러나 실제로 영적 하늘에서 우리는 영적 형상을 얻게 된다. 그곳에는 영적 행위가 존재하고, 이 영적 상황을 헌애적 삶이라고 한다. 그 환경은 더러움이 없으며 그곳 거주자들은 지고한 주와 질적으로 같게 된다. 이러한 지식을 얻으려면 반드시 모든 영적 자질을 계발해야 한다. 따라서 영적 자질을 계발하는 자는 물질계의 창조에도,  파괴에도 영향받지 않게 된다.