Skip to main content

TEXT 13

TEXT 13

Tekst

Tekstas

aprakāśo ’pravṛttiś ca
pramādo moha eva ca
tamasy etāni jāyante
vivṛddhe kuru-nandana
aprakāśo ’pravṛttiś ca
pramādo moha eva ca
tamasy etāni jāyante
vivṛddhe kuru-nandana

Synonyms

Synonyms

aprakāśaḥ — mørke; apravṛttiḥ — inaktivitet; ca — og; pramādaḥ — vanvid; mohaḥ — illusion; eva — afgjort; ca — også; tamasi — når uvidenhedens kvalitet; etāni — alle disse; jāyante — manifesteres; vivṛddhe — når den udvikles; kuru-nandana — O Kurus søn.

aprakāśaḥ — tamsumas; apravṛttiḥ — neveiklumas; ca — ir; pramādaḥ — beprotybė; mohaḥ — iliuzija; eva — tikrai; ca — taip pat; tamasi — neišmanymo guṇa; etāni — šie; jāyante — pasireiškia; vivṛddhe — kai išsivysto; kuru- nandana — o Kuru sūnau.

Translation

Translation

Når uvidenhedens kvalitet tiltager, manifesteres mørke, uvirksomhed, galskab og illusion, O Kurus søn.

Sustiprėjus neišmanymo guṇai, o Kuru sūnau, pasireiškia tamsumas, neveiklumas, beprotybė ir iliuzija.

Purport

Purport

FORKLARING: Når der ingen oplysning er, er der et fravær af viden. Et menneske i uvidenhedens kvalitet arbejder ikke efter et fast princip, men handler lunefuldt og uden formål. Selv om det er i stand til at arbejde, gør det sig ingen anstrengelser. Dette kaldes illusion. Skønt man er bevidst, er man uvirksom. Dette er alt sammen symptomer på en person i uvidenhedens kvalitet.

KOMENTARAS: Jei nėra švietimo, nėra ir žinių. Neišmanymo valdomas žmogus elgiasi nepaklusdamas reguliuojamiems principams. Jis nori pataikauti savo įgeidžiams ir nesiekia jokio tikslo. Nors ir galėtų dirbti, jis nesistengia to daryti. Tai vadinasi iliuzija. Nors jo sąmonė aktyvi, gyvenimas apmiręs. Tokie yra neišmanymo guṇos veikiamo žmogaus požymiai.