Skip to main content

TEXT 12

VERŠ 12

Tekst

Verš

lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ
karmaṇām aśamaḥ spṛhā
rajasy etāni jāyante
vivṛddhe bharatarṣabha
lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ
karmaṇām aśamaḥ spṛhā
rajasy etāni jāyante
vivṛddhe bharatarṣabha

Synonyms

Synonyma

lobhaḥ — grådighed; pravṛttiḥ — aktivitet; ārambhaḥ — bestræbelse; karmaṇām — i aktiviteter; aśamaḥ — ubehersket; spṛhā — begær; rajasi — når lidenskabens kvalitet; etāni — alle disse; jāyante — udvikler sig; vivṛddhe — når den har et overskud; bharata-ṛṣabha — O bedste af Bharatas efterkommere.

lobhaḥ — chamtivosť; pravṛttiḥ — činorodosť; ārambhaḥ — úsilie; karmaṇām — v činnostiach; aśamaḥ — neovládateľná; spṛhā — túžba; rajasi — v kvalite vášne; etāni — toto všetko; jāyante — rozvinie sa; vivṛddhe — keď prevláda; bharata-ṛṣabha — ó, najlepší z Bharatových potomkov.

Translation

Překlad

Når lidenskabens kvalitet tiltager, udvikles symptomer som stærk tilknytning, frugtstræbende handling, intens bestræbelse og ustyrlig længsel og begær, O du bedste af Bhārataer.

Ó, najlepší z Bharatovcov, keď vzrastá kvalita vášne, rodí sa chamtivosť, veľká pripútanosť, plodonosná činorodosť, horlivé úsilie a neovládateľná túžba.

Purport

Význam

FORKLARING: En person i lidenskabens kvalitet er aldrig tilfreds med det, han allerede har opnået. Han længes altid efter at forbedre sin situation. Skal han bygge et hus, gør han alt for at få et palads, som om han kunne bo der for evigt. Og han udvikler stærke længsler efter sansenydelse. Der er ingen grænse for sansenydelsen. Han ønsker for altid at forblive i sit hus med sin familie og fortsætte med sin sansetilfredsstillelse. Det hører aldrig op. Det må forstås, at alle disse symptomer kendetegner lidenskabens kvalitet.

Človek v kvalite vášne nie je nikdy spokojný s postavením, ktoré dosiahol a snaží sa ho neustále vylepšiť. Ak sa rozhodne postaviť si dom, za každú cenu chce, aby sa podobal palácu, akoby v ňom mohol bývať navždy. Okrem toho sa vyznačuje veľkou túžbou po zmyslovom pôžitku, ktorý nikdy nekončí. Taký človek chce naveky zostať so svojou rodinou vo svojom dome a pokračovať v uspokojovaní zmyslov. Všetky tieto príznaky musíme chápať ako typické pre kvalitu vášne.