Skip to main content

TEXT 12

제12절

Tekst

원문

lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ
karmaṇām aśamaḥ spṛhā
rajasy etāni jāyante
vivṛddhe bharatarṣabha
로바 쁘라브릿띠라람바하 lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ
까르마남 아샤마 스쁘리하 karmaṇām aśamaḥ spṛhā
라자셰따니 자얀떼 rajasy etāni jāyante
비브릳데 바라따르샤바 vivṛddhe bharatarṣabha

Synonyms

동의어

lobhaḥ — grådighed; pravṛttiḥ — aktivitet; ārambhaḥ — bestræbelse; karmaṇām — i aktiviteter; aśamaḥ — ubehersket; spṛhā — begær; rajasi — når lidenskabens kvalitet; etāni — alle disse; jāyante — udvikler sig; vivṛddhe — når den har et overskud; bharata-ṛṣabha — O bedste af Bharatas efterkommere.

로바하: 욕심, 쁘라브릿띠히: 행위, 아람바하: 노력, 까르마남: 활동에서, 아샤마하: 통제할 수 없는, 스쁘리하: 욕망, 라자시: 동성의, 에따니: 이 모든 것, 자얀떼: 계발하다, 비브릳데: 과도할 때, 바라따-리샤바: 오 바라따의 후손 중 최고여.

Translation

번역

Når lidenskabens kvalitet tiltager, udvikles symptomer som stærk tilknytning, frugtstræbende handling, intens bestræbelse og ustyrlig længsel og begær, O du bedste af Bhārataer.

오 바라따 중 최고여, 동성이 증가할 때 지나친 집착과 결실적 행위, 극심한 노력, 그리고 통제할 수 없는 욕망과 갈망의 징후가 나타난다.

Purport

주석

FORKLARING: En person i lidenskabens kvalitet er aldrig tilfreds med det, han allerede har opnået. Han længes altid efter at forbedre sin situation. Skal han bygge et hus, gør han alt for at få et palads, som om han kunne bo der for evigt. Og han udvikler stærke længsler efter sansenydelse. Der er ingen grænse for sansenydelsen. Han ønsker for altid at forblive i sit hus med sin familie og fortsætte med sin sansetilfredsstillelse. Det hører aldrig op. Det må forstås, at alle disse symptomer kendetegner lidenskabens kvalitet.

동성에 있는 자는 자기가 획득한 위치에 절대 만족하지 않는다. 그는 자기 위치를 향상하고자 갈망한다. 집을 짓고자 하면 그 집에서 영원히 살 수 있을 것처럼 생각하며 궁궐 같은 집을 지으려고 애쓴다. 그리고 감각 만족을 크게 갈망한다. 이 감각 만족에는 끝이 없다. 그는 항상 가정과 집에 남기를 원하고 감각 만족의 과정을 계속 누리기를 바란다. 이런 것에는 끝이 없다. 이 모든 징후가 동성의 특징이다.