Skip to main content

TEXT 12

TEXT 12

Tekst

Tekst

lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ
karmaṇām aśamaḥ spṛhā
rajasy etāni jāyante
vivṛddhe bharatarṣabha
lobhaḥ pravṛttir ārambhaḥ
karmaṇām aśamaḥ spṛhā
rajasy etāni jāyante
vivṛddhe bharatarṣabha

Synonyms

Synonyms

lobhaḥ — grådighed; pravṛttiḥ — aktivitet; ārambhaḥ — bestræbelse; karmaṇām — i aktiviteter; aśamaḥ — ubehersket; spṛhā — begær; rajasi — når lidenskabens kvalitet; etāni — alle disse; jāyante — udvikler sig; vivṛddhe — når den har et overskud; bharata-ṛṣabha — O bedste af Bharatas efterkommere.

lobhaḥ — ahnus; pravṛttiḥ — tegevus; ārambhaḥ — püüdlus; karmaṇām — tegevustes; aśamaḥ — kontrollimatu; spṛhā — iha; rajasi — kire guṇa; etāni — kõik need; jāyante — arenevad; vivṛddhe — kui tekib üleküllus; bharata-ṛṣabha — oo, Bharata järglaste juht.

Translation

Translation

Når lidenskabens kvalitet tiltager, udvikles symptomer som stærk tilknytning, frugtstræbende handling, intens bestræbelse og ustyrlig længsel og begær, O du bedste af Bhārataer.

Oo, Bhāratate juht, kui suurema võimu saab kire guṇa, arenevad inimeses selle tunnusena tugevad kiindumused, resultaatidele suunatud tegevus, jõulised püüdlused ning kontrollimatu iha ja himutsemine.

Purport

Purport

FORKLARING: En person i lidenskabens kvalitet er aldrig tilfreds med det, han allerede har opnået. Han længes altid efter at forbedre sin situation. Skal han bygge et hus, gør han alt for at få et palads, som om han kunne bo der for evigt. Og han udvikler stærke længsler efter sansenydelse. Der er ingen grænse for sansenydelsen. Han ønsker for altid at forblive i sit hus med sin familie og fortsætte med sin sansetilfredsstillelse. Det hører aldrig op. Det må forstås, at alle disse symptomer kendetegner lidenskabens kvalitet.

Kire guṇa mõjuvallas viibiv inimene pole kunagi rahul saavutatud positsiooniga, ta püüdleb pidevalt üha kõrgemale ja kõrgemale. Kui ta tahab ehitada elumaja, üritab ta kõigest jõust ehitada mõnd paleesugust ehitist, justkui võiks ta seal igavesti elada. Temas areneb tugev soov meeleliste naudingute järele. Meelelistel naudingutel aga ei ole lõppu. Ta tahab olla igavesti oma majas koos oma perekonnaga ning jätkata lõputult meelte rahuldamist. Kõik need tunnused on iseloomulikud kire guṇale.