Skip to main content

TEXT 1

TEXT 1

Tekst

Verš

śrī-bhagavān uvāca
paraṁ bhūyaḥ pravakṣyāmi
jñānānāṁ jñānam uttamam
yaj jñātvā munayaḥ sarve
parāṁ siddhim ito gatāḥ
śrī-bhagavān uvāca
paraṁ bhūyaḥ pravakṣyāmi
jñānānāṁ jñānam uttamam
yaj jñātvā munayaḥ sarve
parāṁ siddhim ito gatāḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Guddommens Højeste Personlighed sagde; param — transcendentale; bhūyaḥ — igen; pravakṣyāmi — Jeg vil tale; jñānānām — af al viden; jñānam — viden; uttamam — den højeste; yat — som; jñātvā — efter at have forstået; munayaḥ — vismændene; sarve — alle; parām — transcendental; siddhim — fuldkommenhed; itaḥ — fra denne verden; gatāḥ — opnåede.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; param — transcendentální; bhūyaḥ — znovu; pravakṣyāmi — vyložím; jñānānām — ze všeho poznání; jñānam — poznání; uttamam — nejvyšší; yat — které; jñātvā — znající; munayaḥ — mudrci; sarve — všichni; parām — transcendentální; siddhim — dokonalost; itaḥ — z tohoto světa; gatāḥ — dosáhli.

Translation

Překlad

Guddommens Højeste Personlighed sagde: Lad mig endnu engang forklare for dig denne højeste visdom, den bedste af al kundskab, der satte alle vismændene i stand til at opnå den højeste fuldkommenhed.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Vyložím ti znovu tuto svrchovanou moudrost, nejlepší ze všeho poznání. Všichni mudrci, kteří ji poznali, dosáhli nejvyšší dokonalosti.

Purport

Význam

FORKLARING: Fra kapitel 7 til slutningen af kapitel 12 afslører Śrī Kṛṣṇa i detaljer den Absolutte Sandhed, Guddommens Højeste Personlighed. Arjuna oplyses nu yderligere af Herren Selv. Hvis man forstår dette kapitel gennem filosofisk spekulation, får man en forståelse af hengiven tjeneste. I kapitel 13 blev det tydeligt forklaret, at man ved ydmygt at udvikle viden måske kan blive befriet fra indviklingen i materie. Det blev også forklaret, at det er på grund af det levende væsens kontakt med naturens kvaliteter, at han er blevet indviklet i denne materielle verden. Her i dette kapitel forklarer Guddommens Højeste Personlighed nu, hvad naturens kvaliteter er, hvordan de fungerer, hvordan de binder én, og hvordan de giver befrielse. Den Højeste Herre erklærer, at den viden, der bliver forklaret i dette kapitel, er endnu bedre end det, der hidtil er blevet givet i de foregående kapitler. Ved at forstå denne viden opnåede store vismænd perfektion og kom til den åndelige verden. Nu forklarer Herren den samme viden på en bedre måde. Denne kundskab er langt, langt bedre end alle de andre kundskabsprocesser, der hidtil er blevet forklaret, og mange opnåede fuldkommenhed ved at forstå den. Det er således at forvente, at den, der forstår kapitel 14, opnår fuldkommenhed.

Od sedmé až do konce dvanácté kapitoly vyjevuje Śrī Kṛṣṇa podrobnosti o Absolutní Pravdě, Nejvyšší Osobnosti Božství. Teď jakožto samotný Pán zprostředkovává Arjunovi další osvícení. Každý, kdo pochopí tuto kapitolu pomocí filozofického uvažování, porozumí oddané službě. V třinácté kapitole bylo jasně uvedeno, že pokorným rozvinutím poznání se lze vysvobodit z hmotného zapletení. Také bylo vysvětleno, že živá bytost je zapletená v hmotném světě kvůli styku s kvalitami přírody. Nyní Nejvyšší Osobnost vyloží, co tyto kvality přírody jsou, jak působí, jak poutají a jak osvobozují. Poznání vyložené v této kapitole prohlašuje Nejvyšší Pán za nadřazené všemu poznání danému v kapitolách předchozích. Různí velcí mudrci, kteří do něho pronikli, dospěli k dokonalosti a dostali se do duchovního světa. Pán zde popisuje totéž poznání lepším způsobem. Toto poznání dalece převyšuje všechny ostatní systémy poznání, které byly dosud vyloženy, a mnozí díky němu dosáhli dokonalosti. Očekává se tedy, že ten, kdo porozumí této čtrnácté kapitole, pozná dokonalost.