Skip to main content

TEXT 2

VERSO 2

Tekst

Texto

śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ
śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ

Synonyms

Sinônimos

śrī-bhagavān uvāca — Guddommens Højeste Personlighed sagde; mayi — på Mig; āveśya — idet de fæstner; manaḥ — sindet; ye — de, som; mām — Mig; nitya — altid; yuktāḥ — engageret; upāsate — tilbeder; śraddhayā — med tro; parayā — transcendental; upetāḥ — udrustet med; te — de; me — af Mig; yukta-tamāḥ — de mest fuldkomne i yoga; matāḥ — anses for.

śrī-bhagavān uvāca — a Suprema Personalidade de Deus disse; mayi — em Mim; āveśya — fixando; manaḥ — a mente; ye — aqueles que; mām — a Mim; nitya — sempre; yuktāḥ — ocupados; upāsate — adoram; śraddhayā — com fé; parayā — transcendental; upetāḥ — dotados; te — eles; me — por Mim; yukta-tamāḥ — muito perfeitos em yoga; matāḥ — são considerados.

Translation

Tradução

Guddommens Højeste Personlighed sagde: De, der fæstner deres sind på Min personlige form, og som konstant er optaget af at tilbede Mig med stærk og transcendental tro, anser Jeg for at være de mest perfekte.

A Suprema Personalidade de Deus disse: Aqueles que fixam suas mentes na Minha forma pessoal e sempre se ocupam em Me adorar com uma fé forte e transcendental, são considerados por Mim como os mais perfeitos.

Purport

Comentário

FORKLARING: Som svar på Arjunas spørgsmål fortæller Kṛṣṇa klart og tydeligt, at den, der koncentrerer sig om Hans personlige form og tilbeder Ham med tro og hengivenhed, må betragtes som mest fuldkommen i yoga. Befinder man sig i en sådan Kṛṣṇa-bevidsthed, er der ingen materielle handlinger, for alt bliver gjort for Kṛṣṇa. En ren hengiven har hele tiden travlt. Sommetider reciterer han Hare Kṛṣṇa, andre gange hører han om Kṛṣṇa eller læser bøger om Ham, tilbereder prasāda eller går på indkøb for Kṛṣṇa, eller han gør templet rent eller vasker op. Uanset hvad han foretager sig, lader han ikke et eneste øjeblik gå uden at hellige sine handlinger til Kṛṣṇa. At handle på den måde er at være i fuldstændig samādhi.

Em resposta à pergunta de Arjuna, Kṛṣṇa diz claramente que aquele que se concentra em Sua forma pessoal e que O adora com fé e devoção deve ser considerado o mais perfeito em yoga. Quem está nessa consciência de Kṛṣṇa desconhece atividades materiais, porque tudo o que se faz é para Kṛṣṇa. O devoto puro está sempre ocupado. Às vezes ele canta, às vezes ouve ou lê livros sobre Kṛṣṇa, ou às vezes cozinha prasādam ou vai ao mercado para comprar algo para Kṛṣṇa, ou às vezes lava o templo ou as panelas — tudo o que faz, ele não deixa passar um só momento sem devotar suas atividades a Kṛṣṇa. Semelhante ação está em samādhi completo.