Skip to main content

TEXT 2

TEXT 2

Tekst

Texto

śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ
śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ

Synonyms

Palabra por palabra

śrī-bhagavān uvāca — Guddommens Højeste Personlighed sagde; mayi — på Mig; āveśya — idet de fæstner; manaḥ — sindet; ye — de, som; mām — Mig; nitya — altid; yuktāḥ — engageret; upāsate — tilbeder; śraddhayā — med tro; parayā — transcendental; upetāḥ — udrustet med; te — de; me — af Mig; yukta-tamāḥ — de mest fuldkomne i yoga; matāḥ — anses for.

śrī-bhagavān uvāca — la Suprema Personalidad de Dios dijo; mayi — en Mí; āveśya — fijando; manaḥ — la mente; ye — aquellos que; mām — Mí; nitya — siempre; yuktāḥ — ocupado; upāsate — adoran; śraddhayā — con fe; parayā — trascendental; upetāḥ — se dedican; te — ellos; me — por Mí; yukta-tamāḥ — los más perfectos en el yoga; matāḥ — considero.

Translation

Traducción

Guddommens Højeste Personlighed sagde: De, der fæstner deres sind på Min personlige form, og som konstant er optaget af at tilbede Mig med stærk og transcendental tro, anser Jeg for at være de mest perfekte.

La Suprema Personalidad de Dios dijo: Aquellos que fijan la mente en Mi forma personal y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, Yo considero que son de lo más perfectos.

Purport

Significado

FORKLARING: Som svar på Arjunas spørgsmål fortæller Kṛṣṇa klart og tydeligt, at den, der koncentrerer sig om Hans personlige form og tilbeder Ham med tro og hengivenhed, må betragtes som mest fuldkommen i yoga. Befinder man sig i en sådan Kṛṣṇa-bevidsthed, er der ingen materielle handlinger, for alt bliver gjort for Kṛṣṇa. En ren hengiven har hele tiden travlt. Sommetider reciterer han Hare Kṛṣṇa, andre gange hører han om Kṛṣṇa eller læser bøger om Ham, tilbereder prasāda eller går på indkøb for Kṛṣṇa, eller han gør templet rent eller vasker op. Uanset hvad han foretager sig, lader han ikke et eneste øjeblik gå uden at hellige sine handlinger til Kṛṣṇa. At handle på den måde er at være i fuldstændig samādhi.

En respuesta a la pregunta de Arjuna, Kṛṣṇa dice claramente que aquel que se concentra en Su forma personal y lo adora a Él con fe y devoción, se considera que es sumamente perfecto en lo que respecta al yoga. Para aquel que se encuentra en ese plano de conciencia de Kṛṣṇa no hay actividades materiales, porque todo lo hace por Kṛṣṇa. El devoto puro está ocupado constantemente. A veces canta, a veces oye hablar de Kṛṣṇa o lee libros acerca de Kṛṣṇa, a veces cocina prasādam o va al mercado a comprarle algo a Kṛṣṇa, y a veces limpia el templo o lava los platos; haga lo que haga, él no deja que pase ni un solo momento sin consagrarle sus actividades a Kṛṣṇa. Esa clase de acción está en un plano de samādhi total.