Skip to main content

TEXTS 13-14

第13・14節

Tekst

テキスト

adveṣṭā sarva-bhūtānāṁ
maitraḥ karuṇa eva ca
nirmamo nirahaṅkāraḥ
sama-duḥkha-sukhaḥ kṣamī
アドオヱシュタ サルワ-ブタナマ
マイトラハ カルナ エワ チャ
ニルマモ ニラハンカラハ
サマドオ-ハカ-スカハ クシャミ
santuṣṭaḥ satataṁ yogī
yatātmā dṛḍha-niścayaḥ
mayy arpita-mano-buddhir
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ
サントウシュタハ サタタマ ヨギ
ヤタトマ ダrダア-ニshチャヤハ
マyy アrピタ-マノ-ブデエr
ヨ マダ-バクタハ サ メ プリヤハ

Synonyms

Synonyms

adveṣṭā — ikke misundelig; sarva-bhūtānām — mod alle levende væsener; maitraḥ — venlig; karuṇaḥ — barmhjertig; eva — sandelig; ca — også; nirmamaḥ — uden nogen følelse af ejerskab; nirahaṅkāraḥ — uden falsk ego; sama — ligevægtig; duḥkha — i lidelse; sukhaḥ — og lykke; kṣamī — overbærende; santuṣṭaḥ — tilfreds; satatam — altid; yogī — den, der er engageret i hengivenhed; yata-ātmā — selvbehersket; dṛḍha-niścayaḥ — med beslutsomhed; mayi — på Mig; arpita — er fæstnet; manaḥ — hvis sind; buddhiḥ — og intelligens; yaḥ — den, som; mat-bhaktaḥ — Min hengivne; saḥ — han; me — af Mig; priyaḥ — højtelsket.

adveṣṭā — 嫉妬のない; sarva-bhūtānām — 全ての生命体に; maitraḥ — 親しい; karuṇaḥ —親切な; eva —確かに; ca —~もまた; nirmamaḥ — 支配するという意識なしに; nirahańkāraḥ — 偽の自我なしに; sama — 平等; duḥkha — 不幸; sukhaḥ — 幸福; kṣamī— 許す; santuṣṭaḥ — 満足した; satatam — 常に; yogī— 献身に従事している者; yata-ātmā — 自己支配した;dṛḍha-niścayaḥ — 決意を持って; mayi — 私に;arpita — 従事した; manaḥ — 心; buddhiḥ — そして知性; yaḥ — ~するもの; mat-bhaktaḥ — 私の献身者;saḥ — 彼; me — 私にpriyaḥ — 親愛なる

Translation

Translation

Den, der ikke er misundelig, men er en barmhjertig ven mod alle levende væsener, som ikke anser sig selv for en ejer af noget og er fri for falsk ego, som er den samme i både lykke og lidelse, som er tolerant, N altid tilfreds og selvbehersket, og som med beslutsomhed er engageret i hengiven tjeneste med sit sind og sin intelligens fæstnet på Mig – sådan en hengiven af Mig er Mig meget kær.

どんな生物にも妬心を持たず親切な友となり、「私」、「私の所有(もの)」という迷妄、偽せの自我(エゴ)を捨て、幸・不幸を等しく平静に受け入れ、寛大で、常に満足しており、自己を抑制し、決意をもって献身奉仕を行い、心と知性を固定する者――このような私の献身者を私は愛する。

Purport

Purport

FORKLARING: For at vende tilbage til ren hengiven tjeneste beskriver Herren nu her i disse to vers en ren hengivens transcendentale kvaliteter. En ren hengiven lader sig aldrig forstyrre under nogen omstændigheder, og han er heller ikke misundelig på nogen. Lige så lidt bliver en hengiven sin fjendes fjende. Hans indstilling er: “Denne person handler som min fjende på grund af mine egne tidligere misgerninger, så det er bedre at lide end at protestere.” Der står i Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8): tat te ’nukampāṁ su-samīkṣamāṇo, bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam. Når en hengiven rammes af lidelse eller er i vanskeligheder, ser han det som Herrens nåde mod ham. Han tænker: “På grund af mine tidligere misgerninger burde jeg lide langt, langt værre, end jeg lider nu. Så det er på grund af den Højeste Herres barmhjertighed, at jeg ikke modtager hele den straf, der tilkommer mig. Ved Guddommens Højeste Personligheds barmhjertighed får jeg blot en antydning af, hvad jeg skulle have haft.” Han er derfor altid rolig, fattet og tålmodig på trods af mange lidelsesfyldte situationer. En hengiven er også altid venlig mod alle, selv mod sine fjender. Nirmamaḥ betyder, at en hengiven ikke tillægger smerte og problemer i forbindelse med kroppen nogen stor betydning, for han er helt klar over, at han ikke er den materielle krop. Han identificerer sig ikke med sin krop, hvilket gør, at han er fri for falsk ego og ikke bliver bragt ud af ligevægt af hverken lykke eller lidelse. Han er tolerant, og han er tilfreds med uanset hvad, der kommer ved den Højeste Herres barmhjertighed. Han gør sig ikke de store anstrengelser for at opnå noget med stort besvær. Derfor er han altid glad. Eftersom han er fast forankret i de instruktioner, han har fået fra sin åndelige mester, er han den perfekte mystiker, og han er beslutsom, for hans sanser er under kontrol. Han påvirkes ikke af falske argumenter, for ingen kan rokke ham fra hans faste beslutsomhed i hengiven tjeneste. Han er helt bevidst om, at Kṛṣṇa er den evige Herre, så ingen kan forstyrre ham. Alle disse egenskaber gør ham i stand til fuldstændigt at fæstne sit sind og sin intelligens på den Højeste Herre. Et sådant niveau af hengiven tjeneste er givetvis meget sjældent, men en hengiven bliver situeret i denne tilstand ved at følge den hengivne tjenestes regulerende principper. Herren siger videre, at sådan en hengiven er Ham meget kær, for Herren er altid tilfreds med alle hans handlinger i fuld Kṛṣṇa-bevidsthed.

純粋な献身奉仕という主題に再び戻って、主はこの2節のなかで、純粋な献身者の超越的な資格を語っておられる。純粋な献身者はどんな環境にあっても決して乱されない。誰に対しても妬心を抱かない。自分に敵意を持っている人に対しても敵意を抱くことはない。「私の過去における誤りが原因で、この人は私に対して敵のように振舞っているのだ。だから抗議するより、自分が苦しむ方がいい」と考える。『シュリーマド・バーガヴァタム』に、こう書いてある。悲しい目にあったり、困難な状況におちいったりした時はいつでも、献身者はこう考える。「これは私に対する主の慈悲なのだ。」と。「私が過去に犯した誤りを思えば、現在の苦しみよりもっと苦しむべきなのだ。至上主のお慈悲によって、私は負うべき罰のすべてを受けていない。バガヴァーンの慈悲によって、ほんの少しの罰を受けているのだ」と彼は思う。だから献身者は様々な苦しくつらい環境にあっても平静で温和で忍耐強い。また献身者は誰に対しても常に親切である。敵に対してさえも。

“ニルマナ”という言葉は、献身者が肉体に関するいろいろな苦痛や困難に対して殆ど関心を持たない、気にしない。なぜなら、彼は「自分は物質の体ではない」ということを完全に知っているからだ、という意味だ。自分と自分の肉体を同一視しない。偽の自我(エゴ)の概念が無い。そして幸福な時も不幸な時も安定している。死物狂いになって何か或ることを達成しよう、獲得しよう、などと思わないから、いつも楽しい。精神の師(グル)から授けられた教えを固く守るので、彼は完成した神秘家である。感覚を抑制するので、決然としている。誤った議論に動揺せず、献身奉仕における彼の不動の決心は、どんな人でも変えることができない。クリシュナが永遠の主であることを完全に意識しているから、誰も彼を悩ましたり邪魔したりすることはできない。以上のようなすべての資格により彼は、至上主に心と知性を完全に固く結びつけることができる。こんな献身奉仕の模範は、疑いなく非常に稀である。しかし、献身者は献身奉仕の規定原則を実行していれば、この段階まで昇るのだ。その上、主はこうまでおっしゃる。「私はそのような献身者を大そう愛している」と。なぜならクリシュナ意識で行う彼の活動ひとつひとつに、主は常に喜んでおられるからだ。