Skip to main content

TEXT 6

VERŠ 6

Tekst

Verš

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata
paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyms

Synonyma

paśya — se; ādityān — Aditis tolv sønner; vasūn — de otte Vasuer; rudrān — Rudras 11 former; aśvinau — de to Aśvinīer; marutaḥ — de 49 Maruter (vindens halvguder); tathā — også; bahūni — mange; adṛṣṭa — som du ikke har set; pūrvāṇi — før; paśya — se; āścaryāṇi — alle underne; bhārata — O du bedste af Bhārataer.

paśya — hľaď; ādityān — dvanásť synov Aditiných; vasūn — osem Vasuov; rudrān — jedenásť Rudrov; aśvinau — obaja Aśvinovia; marutaḥ — štyridsaťdeväť Marutov (polobohovia vládnuci vetru); tathā — tiež; bahūni — mnohí; adṛṣṭa — ktoré si ani nevidel; pūrvāṇi — prv, ako; paśya — pohľaď; āścaryāṇi — všetky úžasné; bhārata — ó, najlepší z Bharatovcov.

Translation

Překlad

O du bedste af Bhārataer, se her de forskellige manifestationer af Ādityaer, Vasuer og Rudraer, Aśvinī-kumāraer og alle de andre halvguder. Se de mange forunderlige ting, som ingen andre nogensinde har set eller hørt om før.

Ó, najlepší z Bharatovcov, pohľaď na rôzne prejavy Ādityov, Vasuov, Rudrov, Aśvinī-kumārov a všetkých ďalších polobohov. Pohľaď na tieto obdivuhodné rozmanitosti, ktoré ešte nikto nikdy neuzrel a ani o nich nepočul.

Purport

Význam

FORKLARING: Selv om Arjuna var Kṛṣṇas personlige ven og den mest avancerede blandt lærde mænd, var det stadigvæk ikke muligt for ham at vide alt om Kṛṣṇa. Her bliver det konstateret, at ingen mennesker nogensinde har hørt om eller kendt til sådanne former og manifestationer. Nu åbenbarer Kṛṣṇa disse forunderlige former.

Aj keď Arjuna bol Kṛṣṇov osobný priateľ a bol veľmi učený, ani on nemohol vedieť o Kṛṣṇovi všetko. Tu sa píše, že ešte nikto nikdy neuzrel všetky tieto podoby a manifestácie a ani o nich nepočul. Teraz Kṛṣṇa tieto úžasné podoby postupne vyjaví.