Skip to main content

TEXT 6

6. VERS

Tekst

Szöveg

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata
paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyms

Szó szerinti jelentés

paśya — se; ādityān — Aditis tolv sønner; vasūn — de otte Vasuer; rudrān — Rudras 11 former; aśvinau — de to Aśvinīer; marutaḥ — de 49 Maruter (vindens halvguder); tathā — også; bahūni — mange; adṛṣṭa — som du ikke har set; pūrvāṇi — før; paśya — se; āścaryāṇi — alle underne; bhārata — O du bedste af Bhārataer.

paśya – lásd; ādityān – Aditi tizenkét fiát; vasūn – a nyolc vasut; rudrān – a tizenegy rudrát; aśvinau – a két Aśvinīt; marutaḥ – a negyvenkilenc marutot (a szél félisteneit); tathā – szintén; bahūni – sokat; adṛṣṭa – amit nem láttak; pūrvāṇi – ezelőtt; paśya – lásd; āścaryāṇi – minden csodát; bhārata – ó, Bhāraták legjobbja.

Translation

Fordítás

O du bedste af Bhārataer, se her de forskellige manifestationer af Ādityaer, Vasuer og Rudraer, Aśvinī-kumāraer og alle de andre halvguder. Se de mange forunderlige ting, som ingen andre nogensinde har set eller hørt om før.

Ó, Bhāraták ékessége! Lásd hát az ādityák, vasuk, rudrák, az Aśvinī-kumārák és a többi félisten különféle megnyilvánulásait! Lásd a számtalan csodát, amit még senki sem látott, amiről még senki nem hallott ezelőtt!

Purport

Magyarázat

FORKLARING: Selv om Arjuna var Kṛṣṇas personlige ven og den mest avancerede blandt lærde mænd, var det stadigvæk ikke muligt for ham at vide alt om Kṛṣṇa. Her bliver det konstateret, at ingen mennesker nogensinde har hørt om eller kendt til sådanne former og manifestationer. Nu åbenbarer Kṛṣṇa disse forunderlige former.

Noha Arjuna Kṛṣṇa jó barátja és a legműveltebb ember volt, mégsem tudhatott mindent Róla. E vers szerint az emberek nem hallottak és nem is tudtak ezekről a csodálatos formákról és megnyilvánulásokról. Kṛṣṇa most megmutatja ezeket.