Skip to main content

TEXT 6

TEXT 6

Tekst

Texte

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata
paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyms

Synonyms

paśya — se; ādityān — Aditis tolv sønner; vasūn — de otte Vasuer; rudrān — Rudras 11 former; aśvinau — de to Aśvinīer; marutaḥ — de 49 Maruter (vindens halvguder); tathā — også; bahūni — mange; adṛṣṭa — som du ikke har set; pūrvāṇi — før; paśya — se; āścaryāṇi — alle underne; bhārata — O du bedste af Bhārataer.

paśya: vois; ādityān: les douze fils d’Aditi; vasūn: les huit Vasus; rudrān: les onze formes de Rudra; aśvinau: les deux Aśvinīs; marutaḥ: les quarante-neuf Maruts (devas du vent); tathā: aussi; bahūni: nombreuses; adṛṣṭa: que tu n’as pas vues; pūrvāṇi: avant; paśya: vois; āścaryāṇi: toutes les merveilles; bhārata: ô meilleur des Bhāratas.

Translation

Translation

O du bedste af Bhārataer, se her de forskellige manifestationer af Ādityaer, Vasuer og Rudraer, Aśvinī-kumāraer og alle de andre halvguder. Se de mange forunderlige ting, som ingen andre nogensinde har set eller hørt om før.

Ô meilleur des Bhāratas, contemple les innombrables manifestations que jamais jusqu’ici nul n’a connues, et vois les Ādityas, les Vasus, les Rudras, les Aśvinī-kumāras et tous les autres devas.

Purport

Purport

FORKLARING: Selv om Arjuna var Kṛṣṇas personlige ven og den mest avancerede blandt lærde mænd, var det stadigvæk ikke muligt for ham at vide alt om Kṛṣṇa. Her bliver det konstateret, at ingen mennesker nogensinde har hørt om eller kendt til sådanne former og manifestationer. Nu åbenbarer Kṛṣṇa disse forunderlige former.

Bien qu’il soit l’ami intime du Seigneur et que son savoir dépasse celui du plus grand des érudits, Arjuna ne peut connaître complètement Kṛṣṇa. Ce verset nous enseigne en effet qu’aucun homme jusque-là n’a connu, directement ou indirectement, ces formes et ces manifestations multiples et merveilleuses que Kṛṣṇa révèle maintenant à Arjuna.