Skip to main content

TEXT 6

TEXT 6

Tekst

Verš

paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata
paśyādityān vasūn rudrān
aśvinau marutas tathā
bahūny adṛṣṭa-pūrvāṇi
paśyāścaryāṇi bhārata

Synonyms

Synonyma

paśya — se; ādityān — Aditis tolv sønner; vasūn — de otte Vasuer; rudrān — Rudras 11 former; aśvinau — de to Aśvinīer; marutaḥ — de 49 Maruter (vindens halvguder); tathā — også; bahūni — mange; adṛṣṭa — som du ikke har set; pūrvāṇi — før; paśya — se; āścaryāṇi — alle underne; bhārata — O du bedste af Bhārataer.

paśya — pohleď; ādityān — na dvanáct synů Aditi; vasūn — osm Vasuů; rudrān — jedenáct podob Rudry; aśvinau — dva Aśvinī; marutaḥ — čtyřicet devět Marutů (polobohů vládnoucích větru); tathā — také; bahūni — mnohé; adṛṣṭa — které jsi nespatřil; pūrvāṇi — dříve; paśya — pohleď; āścaryāṇi — na všechny divy; bhārata — ó nejlepší z Bhāratovců.

Translation

Překlad

O du bedste af Bhārataer, se her de forskellige manifestationer af Ādityaer, Vasuer og Rudraer, Aśvinī-kumāraer og alle de andre halvguder. Se de mange forunderlige ting, som ingen andre nogensinde har set eller hørt om før.

Ó nejlepší z Bhāratovců, pohlédni na různé projevy Ādityů, Vasuů, Rudrů, Aśvinī-kumārů a všech ostatních polobohů. Pohleď na mnohé divy, které dosud nikdo nikdy neviděl ani o nich neslyšel.

Purport

Význam

FORKLARING: Selv om Arjuna var Kṛṣṇas personlige ven og den mest avancerede blandt lærde mænd, var det stadigvæk ikke muligt for ham at vide alt om Kṛṣṇa. Her bliver det konstateret, at ingen mennesker nogensinde har hørt om eller kendt til sådanne former og manifestationer. Nu åbenbarer Kṛṣṇa disse forunderlige former.

Přestože byl Arjuna Kṛṣṇův důvěrný přítel a nejpokročilejší ze všech učenců, nemohl o Kṛṣṇovi vědět vše. Zde se uvádí, že lidé o všech těchto podobách a projevech nikdy předtím neslyšeli a neznali je. Nyní Kṛṣṇa tyto úžasné podoby vyjevuje.