Skip to main content

TEXT 53

TEXT 53

Tekst

Текст

nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā
на̄хам̇ ведаір на тапаса̄
на да̄нена на чеджйайа̄
ш́акйа евам̇-відго драшт̣ум̇
др̣шт̣ава̄н асі ма̄м̇ йатга̄

Synonyms

Послівний переклад

na — aldrig; aham — Jeg; vedaiḥ — gennem studium af Vedaerne; na — aldrig; tapasā — gennem streng askese; na — aldrig; dānena — gennem velgørenhed; na — aldrig; ca — også; ijyayā — gennem tilbedelse; śakyaḥ — det er muligt; evam-vidhaḥ — på denne måde; draṣṭum — at se; dṛṣṭavān asi — du har set; mām — Mig; yathā — som.

на—ніколи; ахам—Я; ведаіх̣—вивченням Вед; на—ніколи; тапаса̄—важкими покутами; на—ніколи; да̄нена—роздаванням милостині; на—ніколи; ча—також; іджйайа̄—поклонінням; ш́акйах̣—це можливо; евам-відгах̣—подібно до цього; драшт̣ум—бачити; др̣шт̣ава̄н—той, хто бачить; асі—ти є; ма̄м—Мене; йатга̄—як.

Translation

Переклад

Den form, du ser med dine transcendentale øjne, kan ikke forstås gennem studier af Vedaerne alene eller ved at gennemgå streng askese, gennem velgørenhed eller gennem tilbedelse. Det er ikke gennem disse metoder, man kan se Mig, som Jeg er.

Цей образ, який ти бачиш трансцендентними очима, не можна збагнути, просто вивчаючи Веди, або за допомогою суворої аскези, добродійності, чи поклонінням. Це — не ті шляхи, що можуть допомогти побачити Мене таким, яким Я є.

Purport

Коментар

FORKLARING: Først åbenbarede Kṛṣṇa Sig for Sine forældre, Devakī og Vasudeva, i en firarmet form, og derefter forvandlede Han Sig til den toarmede form. Dette mysterium er meget svært at forstå for dem, der er ateister, eller for folk, der er blottet for hengiven tjeneste. Det er umuligt at forstå Kṛṣṇa for intellektuelle, der kun har studeret den vediske litteratur gennem deres grammatiske viden eller akademiske kvalifikationer. Han kan heller ikke forstås af personer, der kun kommer til templet officielt for at fremføre deres tilbedelse. De aflægger deres besøg, men de kan ikke forstå Kṛṣṇa, som Han er. Som det vil blive forklaret af Kṛṣṇa Selv i næste vers, kan Kṛṣṇa kun forstås af dem, der følger den hengivne tjenestes vej.

Спочатку Кр̣шн̣а постав перед Своїми батьками Девакı̄ та Васудевою у чотирирукій формі, а потім вже прибрав дворукої форми. Якщо людина не схильна до відданого служіння, або не вірить у його могутність, їй дуже важко збагнути цю тайну. Зрозуміти Кр̣шн̣у не здатні також і вчені, які вивчають Веди просто за допомогою своєї граматичної ерудиції, або сухої академічної освіти. Він також недосяжний для тих, хто відвідує храми і пропонує шану Господу лише формально. Вони відвідують храми, але не здатні зрозуміти Кр̣шн̣у таким, яким Він є насправді. Осягти Кр̣шн̣у можна лише шляхом відданого служіння, що Господь і пояснює в дальшому вірші.