Skip to main content

TEXT 53

第53節

Tekst

テキスト

nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā
nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā

Synonyms

Synonyms

na — aldrig; aham — Jeg; vedaiḥ — gennem studium af Vedaerne; na — aldrig; tapasā — gennem streng askese; na — aldrig; dānena — gennem velgørenhed; na — aldrig; ca — også; ijyayā — gennem tilbedelse; śakyaḥ — det er muligt; evam-vidhaḥ — på denne måde; draṣṭum — at se; dṛṣṭavān asi — du har set; mām — Mig; yathā — som.

na – never; aham – I; vedaiḥ – by study of the Vedas; na – never; tapasā – by serious penances; na – never; dānena – by charity; na – never; ca – also; ijyayā – by worship; śakyaḥ – it is possible; evam-vidhaḥ – like this; draṣṭum – to see; dṛṣṭavān – seeing; asi – you are; mām – Me; yathā – as.

Translation

Translation

Den form, du ser med dine transcendentale øjne, kan ikke forstås gennem studier af Vedaerne alene eller ved at gennemgå streng askese, gennem velgørenhed eller gennem tilbedelse. Det er ikke gennem disse metoder, man kan se Mig, som Jeg er.

いま君が超越的な眼で見ている私の姿は、ただヴェーダを学んだだけでは理解できないし、厳しい苦行や、寄付、崇拝を重ねてもわからない。そのような手段では私の真実の姿
は見えないのだ。

Purport

Purport

FORKLARING: Først åbenbarede Kṛṣṇa Sig for Sine forældre, Devakī og Vasudeva, i en firarmet form, og derefter forvandlede Han Sig til den toarmede form. Dette mysterium er meget svært at forstå for dem, der er ateister, eller for folk, der er blottet for hengiven tjeneste. Det er umuligt at forstå Kṛṣṇa for intellektuelle, der kun har studeret den vediske litteratur gennem deres grammatiske viden eller akademiske kvalifikationer. Han kan heller ikke forstås af personer, der kun kommer til templet officielt for at fremføre deres tilbedelse. De aflægger deres besøg, men de kan ikke forstå Kṛṣṇa, som Han er. Som det vil blive forklaret af Kṛṣṇa Selv i næste vers, kan Kṛṣṇa kun forstås af dem, der følger den hengivne tjenestes vej.

両親であるデヴァキーとヴァスデヴァの前にクリシュナが最初あらわれた時は、彼は四本腕の姿だった。それから二本腕の姿にもどったのである。この神秘は、神を信じない人々や献身奉仕をしない人々にとって実に難解なことである。ヴェーダ文典をただ文法的な方法や単に学究的目的で学んだ学者には、クリシュナを理解することは不可能なのだ。それから形式的にお寺に行って崇拝している人たちにもクリシュナは理解できない。こういう人たちはどんなにかよっても、クリシュナをあるがままに理解することはできない。彼に対する献身奉仕の道をすすんで行くことによってのみ、クリシュナを理解することができる。そのことは、クリシュナ御自身が次の節で説明している。